วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โบราณสถานกระบี่

โบราณสถานกระบี่

โดย ซี.12
13 ส.ค. 2561 05:03 น.
  • Share:

นอกจากจังหวัดตรัง-พังงา-ภูเก็ตแล้ว นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ยังได้ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตภาคใต้ฝั่งอันดามันอีกจังหวัด คือ กระบี่ และระนอง

ที่จริงเรื่องนี้ควรจะต้องนำเสนอก่อนในวันอังคารที่แล้ว แต่มีความผิดพลาดบางประการของการทำงานเลยต้องมาเสนอในวันนี้

โบราณสถานในเขต จังหวัดกระบี่ ที่ อำเภอเมืองกระบี่ ใน ตำบลกระบี่น้อย มี 1.แหล่งโบราณคดีหุบเขาขวาก-วัดถ้ำเสือวิปัสสนา 2.แหล่งโบราณคดีวัดถ้ำเสือวิปัสสนา หมู่ที่ 1 บ้านหน้าชิง 3.แหล่งโบราณคดีถ้ำหมื่นจันทร์(หน้าหม้อ) 4.แหล่งโบราณคดีเพิงหินอ่าวลูกธนู (อ่างกูบหรือหน้าชิง) หมู่ที่ 1 บ้านหน้าชิง 5.แหล่งโบราณคดีถ้ำหมอเขียว หมู่ที่ 1 บ้านหน้าชิง 6.แหล่งโบราณคดีถ้ำเสือ หมู่ที่ 1 บ้านหน้าชิง 7.แหล่งโบราณคดีเขาหน้าวังหมี หมู่ที่ 2 บ้านหนองขอน ตำบลทับปริก มี 8.แหล่งโบราณคดีเขานาไฟไหม้ (เขาหน้าวัว) หมู่ที่ 2 บ้านหนองขอน 9.แหล่งโบราณคดีเพิงผาโต๊ะช่อง-เขาหน้าวังหมี หมู่ที่ 3 บ้านหนองพูด 10.แหล่งโบราณคดีถ้ำหน้าสังเมียน หมู่ที่ 3 บ้านหนองพูด 11.แหล่งโบราณคดีถ้ำหลังโรงเรียนบ้านทับปริก หมู่ที่ 5 บ้านทับปริก 12.แหล่งโบราณคดีถ้ำเกาะต้อ หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวนาง 13.แหล่งโบราณคดีถ้ำเกาะเขาสามหน่วย หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวนาง 14.ถ้ำไวกิ้ง (ถ้ำพญานาค) หมู่ที่ 7 บ้านเกาะพีพี ตำบลไสไทย มี 15.แหล่งโบราณคดีวัดไสไทย (ช้างสี) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทอง 16. แหล่งโบราณคดีเขาเขียน หมู่ที่ 1 บ้านในสระ ตำบลปากน้ำ มี 17.วัดแก้วโกรวาราม (อุโบสถหลังเก่า) เลขที่ 82 ถ.อิศรา เขตเทศบาล 18.แหล่งโบราณคดีถ้ำเขาพระ เขตเทศบาล 19.แหล่งโบราณคดีเพิงผาเขาขนาบน้ำ เขตเทศบาล

อำเภออ่าวลึก ใน ตำบลนาเหนือ มี 1.แหล่งโบราณคดีถ้ำเขาลังตัง หมู่ที่ 1 บ้านลาว 2.แหล่งโบราณคดีปาก (คลอง) ลาว หมู่ที่ 1 บ้านลาว 3.แหล่งโบราณคดีห้วยปลายบางมัด หมู่ที่ 4 บ้านบางไทร ตำบลแหลมสัก มี 4. แหล่งโบราณคดีเขาตีบนุ้ย หมู่ที่ 1 บ้านหินขาว 5.แหล่งภาพเขียนสีเพิงผาถ้ำแหลมยอ หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวน้ำ 6.แหล่งภาพเขียนสีเขาเกาะยอ 1 (เขาเตียบ 1) หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวน้ำ 7.แหล่งภาพเขียนสีเขาเกาะยอ 2 (เขาเตียบ 2) หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวน้ำ 8.แหล่งภาพเขียนสีเขาเกาะยอ 3 (เขาเตียบ 3) หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวน้ำ9.แหล่งโบราณคดีแหลมชาวเล หมู่ที่ 3 บ้านแหลมสัก 10.แหล่งโบราณคดีถ้ำชาวเล หมู่ที่ 3 บ้านแหลมสัก 11.แหล่งโบราณคดีแหลมไฟไหม้ หมู่ที่ 6 บ้านในใส ตำบลอ่าวลึกน้อย มี 12.แหล่งภาพเขียนสีเขาช่องลม 1 (ถ้ำสีปูเต๊ะ 1) หมู่ที่ 2 บ้านบากัน 13.แหล่งภาพเขียนสีเขาช่องลม 2 (ถ้ำสีปูเต๊ะ 2) หมู่ที่ 2 บ้านบากัน 14.แหล่งโบราณคดีแหลมท้ายแรด (กาโรส) หมู่ที่ 5 บ้านควนโอ ตำบลบ้านกลาง มี 15.แหล่งโบราณคดีเขางาม 1 หมู่ที่ 1 บ้านเขางาม 16. แหล่งโบราณคดีเขางาม 2 หมู่ที่ 1 บ้านเขางาม 17.แหล่งโบราณคดีเขาหัวกระทิง หมู่ที่ 1 บ้านเขางาม 18.แหล่งโบราณคดีเขาหนองตะเคียน หมู่ที่ 1 บ้านเขางาม 19.แหล่งโบราณคดีถ้ำขนมโค หมู่ที่ 1 บ้านเขางาม 20.แหล่งโบราณคดีเขากลม หมู่ที่ 2 บ้านเหนือคลอง 21.แหล่งภาพเขียนสีเขาขาว 1(ถ้ำโนราห์)-เขาขาว หมู่ที่ 2 บ้านเหนือคลอง 22.แหล่งภาพเขียนสีเขาขาว 2 (เพิงผาช้างนอก)-เขาขาว หมู่ที่ 2 บ้านเหนือคลอง 23.แหล่งภาพเขียนสีเขาขาว 3 (ถ้ำช้างนอก)-เขาขาว หมู่ที่ 2 บ้านเหนือคลอง 24.แหล่งโบราณคดีเขาป่าปก 1 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งต้นไพ 25.แหล่งโบราณคดีเขาป่าปก 2 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งต้นไพ 26.แหล่งโบราณคดีเขาธงลูกลม 1 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งต้นไพ 27.แหล่งโบราณคดีเขาธงลูกลม 2 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งต้นไพ 28.แหล่งโบราณคดีเขาธงลูกลม 3 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งต้นไพ 29.แหล่งโบราณคดีเขาธงลูกลม 4 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งต้นไพ ตำบลอ่าวลึกใต้ มี 30.แหล่งโบราณคดีวัดถ้ำเสือน้อย (วัดถ้ำทิพย์ปรีดาราม) หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำเสือ 31.แหล่งโบราณคดีถ้ำเสือนอก(ถ้ำเทพนิมิต) หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำเสือ ตำบลอ่าวลึกเหนือ มี 32.แหล่งโบราณคดีเขาหน้ามันแดง 1 หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำเพชร 33.แหล่งโบราณคดีเขาหน้ามันแดง 2 หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำเพชร ตำบลคลองหิน มี 34.แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย หมู่ที่ 2 บ้านนบ 35.แหล่งภาพเขียนสีถ้ำโต๊ะหลวง (เขาป่าหมาก) หมู่ที่ 2 บ้านนบ

นี่คือโบราณสถานของจังหวัดกระบี่ที่ค้างอยู่.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้