วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


If necessary,...

กริยา “ยกเลิก” ที่เราเคยเจอกันบ่อยๆ มีอยู่ 2 คำ คำหนึ่งคือ abolish อีกคำหนึ่งคือ abandon ทั้ง 2 คำ ต่างกันอย่างนี้ครับ abolish หมายถึง “ยกเลิก” หรือ “ล้มล้าง” มักจะใช้กับการยกเลิกหรือล้มล้างการปกครอง เช่น ที่ฝรั่งเศสเคย abolished the monarchy ยกเลิกล้มล้างระบอบกษัตริย์ หลายประเทศในยุโรป abolished the death penalty ยกเลิกโทษประหารชีวิต ฯลฯ

ส่วน abandon หมายถึง “ยกเลิกแผน กิจกรรม หรือความพยายามต่างๆที่ไม่ประสบความสำเร็จ” เช่น He abandoned an attempt. เขาล้มเลิกความพยายาม The government abandoned that project. รัฐบาลยกเลิกโครงการนั้นเสียแล้ว Bangkok police abandoned a search. ตำรวจกรุงเทพฯ ยกเลิกการค้นหา หรือสื่อถึงทิ้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น Peter abandoned his wife. ปีเตอร์ทิ้งภรรยาเขาไปแล้ว

ในภาษาอังกฤษไม่ใช้ว่า คุณจำเป็นต้อง...หรือ ฉันจำเป็นต้อง... ดังนั้น จึงไม่ค่อยเริ่มต้นประโยคว่า...✘...You are necessary to...หรือ...✘...I am necessary to...แต่จะใช้ว่า...✔...It is necessary (for someone) to + กริยา เช่น...✘...You are necessary to take your medicine 3 times a day. คุณจำเป็นต้องทานยา 3 ครั้งต่อวัน ประโยคนี้คุณหมอควรพูดเสียใหม่ว่า...✔...It is necessary to take your medicine 3 times a day.

หลายคนที่ต้องการจะสื่อว่า ‘ถ้าจำเป็น...’ ...✘...If it is necessary,...ขอให้พูดใหม่สั้นๆ ว่า...✔...If necessary,...ก็พอครับ...✔...If necessary, we will go to your place. ถ้าจำเป็นเราไปที่คุณก็ได้.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย

pasalok1998@gmail.com

กริยา “ยกเลิก” ที่เราเคยเจอกันบ่อยๆ มีอยู่ 2 คำ คำหนึ่งคือ abolish อีกคำหนึ่งคือ abandon ทั้ง 2 คำ ต่างกันอย่างนี้ครับ abolish หมายถึง “ยกเลิก” หรือ “ล้มล้าง” ... 12 ส.ค. 2561 12:28 12 ส.ค. 2561 14:53 ไทยรัฐ


advertisement