วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความยากจนที่ยั่งยืน

คนจนในประเทศไทยมีอยู่มากน้อยแค่ไหน จากข้อมูลล่าสุดของกองทุนการศึกษาที่เท่าเทียมกัน แบ่งครอบครัวของเด็กนักเรียนทั่วประเทศ เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง “ยากจนมาก” มีนักเรียนกว่า 6 แสนคน เด็กได้รับเงินไปโรงเรียนจากครอบครัว เฉลี่ยวันละ 42.7 บาท กลุ่มที่สองครอบครัว “ยากจน” ธรรมดา มีเด็กนักเรียนในความรับผิดชอบกว่าล้านคน

จังหวัดที่มีครอบครัวเด็กยากจนมากที่สุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน นราธิวาส กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ เชียงใหม่ มหาสารคาม บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี จากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่ายังมีครอบครัวคนไทยอีกเป็นอันมาก ที่ไม่สามารถส่งเสียบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงๆ เพื่อให้มีความรู้ และมีรายได้ ที่จะถีบตัวออกจากวงจรความจนดักดาน

ข้อมูลของสภาพัฒน์ระบุว่าเมื่อปี 2557 มีคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจน 8.4 ล้านคน และคนที่มีรายได้สูงกว่าเส้นแบ่งแต่สูงกว่าไม่มากอีก 7.2 ล้านคน รวมเป็น 15.6 ล้านคน รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจประกาศเมื่อปลายปี 2560 ว่า รัฐบาลจะใช้โอกาสที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยตั้งเป้าหมายว่าคนไทยที่ยังยากจนทุกคน ต้องหายไปในปี 2561

อีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปี 2561 แต่ความยากจนยังดำรงอยู่อย่างยั่งยืน และยังซ้ำเติมด้วยปัญหาความเหลื่อมล้ำ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของประเทศหลายคน ไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำได้ ถ้ายังเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจแบบเดิม ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการ ธปท. ระบุว่า ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญของชาติ

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน ชี้ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาที่เป็นความท้าทาย 4 ด้าน ได้แก่ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาผลิตภาพแรงงานที่ลดลง ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการทุจริตคอร์รัปชันที่แพร่หลาย ความเหลื่อมล้ำยังติดอันดับต้นๆของโลก คนร่ำรวยที่สุด 1% เป็นเจ้าของทรัพย์สินมากกว่าคนครึ่งประเทศรวมกัน

นักเศรษฐศาสตร์การเมืองชื่อดังอีกท่านหนึ่ง ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนบทความชี้ว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา อภิมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของไทยร่ำรวยขึ้นถึง 1 ใน 3 และมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวใน 4 ปีหลังรัฐประหาร 2557 อภิมหาเศรษฐีได้รับเชิญร่วมในคณะกรรมการระดับนโยบายต่างๆเข้าถึงศูนย์กลางแห่งอำนาจ

ศ.ผาสุกวิจารณ์ว่าโอกาสที่คนธรรมดาจะมีสิทธิส่งแรงกดดันต่อนโยบายที่ทำให้ชีวิตของพวกตนดีขึ้นกลับหดหายไป เป็นผลจากนโยบายการลดบทบาทของสถาบันประชาธิปไตย จำกัดสิทธิพลเมือง เช่น สิทธิในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปิดกั้นสิทธิและบทบาทของผู้ผลิตขนาดเล็กขนาดย่อม นโยบายเหล่านี้ ล้วนมีผลเพิ่มความเหลื่อมล้ำ ที่รัฐบาลสัญญาจะแก้ไข.

คนจนในประเทศไทยมีอยู่มากน้อยแค่ไหน จากข้อมูลล่าสุดของกองทุนการศึกษาที่เท่าเทียมกัน แบ่งครอบครัวของเด็กนักเรียนทั่วประเทศ เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง “ยากจนมาก” มีนักเรียนกว่า 6 แสนคน... 12 ส.ค. 2561 11:17 12 ส.ค. 2561 15:37 ไทยรัฐ