วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เทิดพระคุณแม่ พระหลวงพ่อโสธรวัดสมานรัตนาราม รุ่นแรก ประดิษฐานพระนามย่อสมเด็จพระสังฆราชฯ

เทิดพระคุณแม่ พระหลวงพ่อโสธรวัดสมานรัตนาราม รุ่นแรก ประดิษฐานพระนามย่อสมเด็จพระสังฆราชฯ

โดย สีกาอ่าง
12 ส.ค. 2561 05:01 น.
  • Share:

ในรัชสมัย พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 มีปรากฏจากหลักฐานและคำบอกเล่าว่าเคยเสด็จทางชลมารค และทรงแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดใหม่ขุนสมานเพิ่มนครซึ่งครอบครัวสร้างอุทิศให้ ขุนสมานจีนประชา (หลวงสมาน เพิ่มนคร) เมื่อ พ.ศ.2422 ซึ่งต่อมา เมื่อ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงปกครองสงฆ์ ได้เสด็จตรวจสังฆมณฑลทางลำน้ำบางปะกง เห็นว่าชื่อไม่สอดคล้องกับตำบลไผ่แสวกที่ตั้งวัด จึงประทานชื่อใหม่ว่า วัดไผ่แสวก แต่ภายหลังมีการยุบรวมตำบลนี้ชาวบ้านและพระ จึงพร้อมใจเปลี่ยนชื่อใหม่ ปรากฏเป็น วัดสมานรัตนาราม ตามนามสกุล สืบสมาน ของ ท่านขุนสมาน

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ อายุ 140 ปี มีความสำคัญเป็นที่พึ่งทางใจของชาวแปดริ้ว และสมัย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเทพศิรินทร์ ก็รับอาราธนานิมนต์เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทให้ลูกหลานชาวบ้านที่วัดนี้หลายครั้ง

จนเมื่อ พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์) เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ.2553 ก็ได้สร้างความรุ่งเรือง และพัฒนาจน วัดสมานรัตนาราม กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียง รองจากวัดโสธรวราราม จนทุกวันนี้ ผู้ที่ไปสักการะหลวงพ่อโสธร จะต้องแวะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดสมานรัตนารามด้วย คือ หลวงพ่อโต พระประธานอายุ 120 ปี ในพระอุโบสถ และพระประธาน ซึ่งประดิษฐานริมแม่น้ำหน้าวัด จัดเป็น พระปางลีลาประทานพร ที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำบางปะกง ซึ่ง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ถวายพระนามว่า พระพุทธมหากรุณาคุณประสิทธิ์และประทาน พระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ โดย สมเด็จพระญาณวโรดม วัดเทพศิรินทร์ อัญเชิญบรรจุในเกตุพระ เมื่อ 5 ธ.ค.2543และที่ทุกคนต้องมุ่งไป สักการะขอโชคลาภ ความสำเร็จคือ พระพิฆเนศ ปางนอนเสวยสุข สีชมพู องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 24 เมตร สูง 16 เมตร ซึ่ง พระ เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ทรงเบิกพระเนตรและประทานพระนามาภิไธยย่อ สส. ประดิษฐานที่องค์พระ เมื่อ พ.ศ.2554 หลังจากทางวัดได้ก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่เสร็จ และ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ สธ. ประดิษฐาน ที่หน้าบันพระอุโบสถ ในปี พ.ศ.2552 นอกจากนั้น ในวัดยังมี พระพรหม เจ้าแม่กวนอิม พระราหู พ่อปู่ ฤาษี หลวงพ่อโสธร 5 พี่น้อง พระพิฆเนศ ปาฏิหาริย์ 108 กร ที่มีผู้คนมากมายไปสักการบูชาขอพร


วัดสมานรัตนาราม จึงมีความเจริญรุ่งเรืองมาก กลายเป็นที่ทำกินของชาวบ้านหลาย ร้อยครอบครัวที่ไปค้าขายในตลาดริมน้ำ ต่อมา เจ้าอาวาสมีความประสงค์จะให้วัดเป็นศูนย์รวมของชุมชนที่ครบถ้วน และเห็นว่าการให้การบริการด้านรักษาพยาบาลและสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้ริเริ่มโครงการ โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน 6 ปี ด้วยงบประมาณ 700 ล้านบาท โดยจะมีทั้งอาคารโรงพยาบาล ขนาด 150 เตียง และอาคารแพทย์แผนไทย ซึ่งมีองค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

เพื่อระดมทุน พระอาจารย์ไพรัตน์ จึงได้ขอบารมีหลวงพ่อโสธร พระคู่บ้านคู่เมืองของแปดริ้ว จัดสร้างเป็นวัตถุมงคล หลวงพ่อโสธร รุ่นสร้างโรงพยาบาล โดยได้รับพระเมตตาธิคุณจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระนามย่อประดิษฐานบน พระหลวงพ่อโสธร รุ่นนี้ ซึ่งถือเป็น รุ่นแรก ของการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร

พิธีมหาพุทธาภิเษกจัดอย่างเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ 3 วาระ ครั้งใหญ่สุด จัดที่พระอุโบสถวัดโสธรวราราม เมื่อ 23 เมษายน 2561 โดย สมเด็จพระสังฆราช เสด็จจุดเทียนชัย พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ดับเทียนชัย ท่ามกลางพระเกจิแห่งยุคอธิษฐานจิตปลุกเสก อาทิ หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ หลวงปู่ฟู วัดบางสมัคร หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ พระมหาสมปอง วัดสร้อยทอง หลวงพ่ออำนวยวัดบรมนิวาส หลวงพ่อเจริญ วัดโนนสว่าง หลวงพ่อขาว วัดสาวชะโงก หลวงพ่อขวัญ วัดนามะตูม หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ หลวงพ่อคำปอ วัดใหม่บ้านตาล หลวงพ่อสมชาย วัดโพรงอากาศ หลวงพ่อเยื้อน วัดเขาศาลา เจ้าคุณแก๋น วัดโสธรฯ หลวงพ่ออ๊อด วัดสายไหม หลวงพ่อสิน วัดละหารไร่ หลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข หลวงพ่อองอาจ วัดวีระโชติฯ ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ หลวงพ่อสนธิ์ วัดพุทธบูชา พระครูไพบูลย์ วัดหงส์รัตนาราม หลวงปู่แขก วัดสุนทรประดิษฐ์ หลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารมณ์ หลวงปู่ทูน วัดบางผึ้ง

วัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร ที่จัดสร้างมี 11 แบบ ได้แก่ พระบูชา หน้าตัก 5 นิ้วและ 9 นิ้ว รูปหล่อลอยองค์ เนื้อทองคำ สามกษัตริย์ เงิน นวะ เหรียญเสมา พิมพ์ใหญ่ มีเนื้อทองคำลงยาราชาวดีเนื้อเงินลงยาราชาวดี เนื้อเงิน 7 สี เนื้อทองแดง และ เหรียญเสมา พิมพ์เล็ก รวมทั้ง ชุดกรรมการ ซึ่งได้รับความสนใจมาก เพราะมีครบทุกพิมพ์ 23 แบบ มูลค่า 134,477 บาท แต่ให้บูชา 120,000 บาท และยังได้วัตถุมงคลเหรียญ รุ่นพิเศษ ที่ไม่เปิดให้บูชา สมนาคุณอีก 17 เหรียญ มูลค่า 20,000 บาท

บูชาได้ที่ วัดสมานรัตนาราม ศูนย์ พระชั้นนำ ไปรษณีย์ไทย ทั่วประเทศ (บาง รายการ) หรือสอบถาม 08-1983-0400 รายได้ทั้งหมดนำไปก่อสร้างรพ.วัดสมานรัตนารามซึ่งมีความคืบหน้าไปกว่า70%แล้ว และสมทบทุนโครงการ คลินิกสายสัมพันธ์แม่ลูก เพื่อส่งเสริมให้ลูกดื่มนมแม่ เพื่อระลึกพระคุณแม่ และเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ด้วยเจตนาดีงาม เหมาะสม และพิธีกรรมพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลทุกขั้นตอน พระหลวงพ่อโสธร รุ่น สร้างโรงพยาบาล จึงถือเป็น วัตถุมงคลแห่งปี ที่ได้รับความศรัทธาบูชาอย่างมาก.

สีกาอ่าง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้