วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ข้อมูลไม่ล่าช้า

ข้อมูลไม่ล่าช้า

  • Share:

เรื่องสั้นฉบับวันอาทิตย์ กรมควบคุมโรคชี้แจงเจ้าของอาคารปล่อยให้คนสูบบุหรี่ในเขตห้ามสูบบุหรี่ และกรมการขนส่งทางบกชี้แจงข้อมูลคนซื้อขายรถมือสอง เพราะข้อมูลโอนรถล่าช้ามาก

เรื่องแรก นายอัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงชาวบ้านซอยเพชรบุรี 19 ร้องเรียนปล่อยให้คนสูบบุหรี่ในเขตห้ามสูบบุหรี่ว่า กรมควบคุมโรคได้รับหนังสือร้องเรียนแล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ผ่านช่องทางร้องเรียนและได้ส่งต่อเรื่องไปยังศูนย์กฎหมายกรมควบคุมโรค เพื่อประสานสำนักงานเขตราชเทวีในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการ

เรื่องที่ 2 นายไพฑูรย์ งามมุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน ผอ.เขตดอนเมือง ชี้แจงคนร้องร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล ซอยวัดเวฬุวนาราม 34 ว่า สำนักงานเขตดอนเมืองพบร้านรับซื้อของเก่า 1 ราย ซึ่งได้รับใบอนุญาต ตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการไม่ตั้งวางสิ่งของนอกอาคาร สอบถามผู้ที่อาศัยใกล้เคียงไม่เดือดร้อน

เรื่องที่ 3 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ชี้แจงปัญหาข้อมูลโอนทะเบียนรถซื้อขายช้ามาก ว่า ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนรถ เป็นระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนรถเดียวกันทั่วประเทศ ได้มีระบบการทำงานบนฐานข้อมูลระบบ MDM ที่มีความชัดเจน ถูกต้อง และตรวจสอบได้แบบทันทีทันใด

ในการโอนรถเมื่อผู้โอนและผู้รับโอนได้นำเอกสารประกอบการดำเนินการพร้อมนำรถเข้าตรวจและผ่านการตรวจสภาพรถที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในเขตความรับผิดชอบแล้วสามารถดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการชื่อผู้ครอบครองรถได้ทันที และเชื่อมโยงออนไลน์ทั่วประเทศในทุกระบบงาน

ชื่อผู้ครอบครองรถที่ปรากฏในระบบฐานข้อมูลจึงถูกต้องตรงกับที่ระบุใน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถโดยตรงกับฐานข้อมูล MDM ของกรมการขนส่งทางบก ได้แบบออนไลน์ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง โดยอัตโนมัติ

ฐานข้อมูลเดียวกับที่ประชาชนใช้

กรณีข้อมูลทางทะเบียนรถในใบสั่งไม่ตรงกับปัจจุบัน อาจเกิดจากการซื้อขายที่ไม่ได้จดแจ้งเพื่อดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบก แต่เป็นการซื้อขายแบบโอนลอย โดยต่างมีหลักฐานการซื้อขายเท่านั้น หรือวิธีการตรวจสอบฐานข้อมูลทางทะเบียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาจไม่ได้ใช้ระบบตามฐานข้อมูลที่บอกข้างต้น กรมการขนส่งทางบกจะได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ให้ใช้ระบบฐานข้อมูลเดียวกันทั่วประเทศ.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้