วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ติวเข้ม 10 มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงปั้นวิศวะอนาคต

ติวเข้ม 10 มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงปั้นวิศวะอนาคต

  • Share:

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผช.ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า สวทช.จัดอบรมทางเทคนิคสำหรับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรให้แก่เด็กและเยาวชนไทย หรือโครงการแฟ้บแล็บ (Fab Lab) ตามนโยบายวิทย์สร้างคน เพื่อพัฒนากำลังคนด้านสะเต็ม (STEM) โดยสร้างพื้นฐานให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

มีทักษะด้านวิศวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้มาทดลอง สร้างนวัตกรรม สร้างเส้นทางอาชีพสู่วิศวกรวิจัย วิศวกรออกแบบ และนวัตกรต่อไปในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) มทร.ล้านนา มทร.ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.บูรพา ม.เชียงใหม่ ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.สงขลานครินทร์ 

ดร.อ้อมใจกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตั้งเป้าให้เด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีทักษะวิศวกรรมไม่ต่ำกว่า 15,000 คน ครูอีก 800-1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการแฟ้บแล็บ โดยกำหนดให้มีการพัฒนาชิ้นงานหรือโครงงานไม่ต่ำกว่า 150 ชิ้นงานที่ใช้ได้จริง และ 300 ชิ้นงานสามารถส่งเข้าประกวดในระดับภูมิภาค ประเทศและนานาชาติได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้