วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คพ.จับมือญี่ปุ่นแก้ปัญหาฝุ่นละออง

คพ.จับมือญี่ปุ่นแก้ปัญหาฝุ่นละออง

  • Share:

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า คพ.จัดประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือ ไทย-ญี่ปุ่น ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง ทส. และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยเหลือทางวิชาการในการจัดทำนโยบาย มาตรการด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กสำหรับประเทศไทย โดยกรอบการดำเนินงานมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ จัดทำบัญชีการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็ก การวิเคราะห์แหล่งกำเนิดฝุ่นละออง และการพัฒนานโยบายมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กสำหรับประเทศไทย มีระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย 2 ปี (2561-2563) รัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ข้อเสนอแนะด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งญี่ปุ่นมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ โดยช่วงแรกจะเน้นการแก้ไขปัญหาสำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงเดือน พ.ย.ที่จะมาถึงนี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้