วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ เปิดโครงการ Thailand Industry Expo 2018 ส่งเสริมศักยภาพ SMEs

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Thailand Industry Expo 2018 ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการส่งเสริมศักยภาพ SMEs สู่ความเป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์

เมื่อ 2 ส.ค.61 เมื่อเวลา 15.00 น. พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Thailand Industry Expo 2018 ของกระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นสักขีพยานการลงนามในกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง นทพ. เป็นหนึ่งในพันธมิตรของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการส่งเสริมศักยภาพ SMEs สู่ความเป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

โดยเน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ ทำให้ประเทศก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) จึงได้วางยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เพื่อเป็นเข็มทิศนำทางและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการดำเนินการของเครือข่ายประชารัฐ ที่ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันการเงิน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยี เครื่องมือ และมาตรการในการส่งเสริมต่างๆ ผ่านตัวขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ปฏิรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ศูนย์ ITC) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ศูนย์ Thai-IDC) การสนับสนุนจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Big Brother) และหน่วยงานเครือข่าย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยน ณ เวทีกลาง อาคารชาแลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Thailand Industry Expo 2018 ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการส่งเสริมศักยภาพ SMEs สู่ความเป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม 2 ส.ค. 2561 18:12 2 ส.ค. 2561 18:46 ไทยรัฐ