วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สะท้อนความรุ่งเรือง

ทีมวิจัยโบราณ วัตถุจากพิพิธภัณฑ์อังกฤษ แห่งประเทศอังกฤษ ที่ทำงานขุดค้นในแหล่งโบราณคดีแห่งหนึ่งที่เมืองไซดอน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอน มาตั้งแต่ปี 2541 เผยการค้นพบหอคอยที่เป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการ รวม ถึงบรรดาเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกระบุว่าอยู่ในยุคกลาง ซึ่งชี้ให้เห็นประวัติศาสตร์ที่มั่งคั่งของเมืองและแสดงถึงพิธีกรรมของชาวกันอาน ชาวฟินิเชียน และชนเผ่ากลุ่มอื่นๆ ในอดีต.

ทีมวิจัยโบราณ วัตถุจากพิพิธภัณฑ์อังกฤษ แห่งประเทศอังกฤษ ที่ทำงานขุดค้นในแหล่งโบราณคดีแห่งหนึ่งที่เมืองไซดอน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอน มาตั้งแต่ปี 2541 เผยการค้นพบหอคอยที่เป็นส่วนหนึ่ง 1 ส.ค. 2561 13:00 1 ส.ค. 2561 13:01 ไทยรัฐ