วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนรวยสูงวัยเหตุใดจึงไร้สุข โลกเปลี่ยนไป ยิ่งอยู่ยิ่งนาน

ใครจะไปเชื่อว่าโลกที่พัฒนาไปข้างหน้านั้น มีส่วนทำให้ “คน” มีอายุยืนนานมาก จะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ประชากรของไทยในปี 2561 ผู้ชายจะมีอายุเฉลี่ยที่ 80 ปี ผู้หญิงจะมีอายุเฉลี่ยที่ 84 ปี อีกทั้งยังบอกด้วยว่า ผู้หญิงจะมีจำนวนมากกว่าผู้ชาย

นั่นก็หมายความว่า ผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายและอายุยืนกว่า

อีกชุดข้อมูลบอกด้วยว่า นับแต่ปี 2548 เป็นต้นมา และกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวอีก 3 ปีข้างหน้าคือ ปี 2564 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีสัดส่วน 20% ของประชากรทั้งประเทศ

ภายใน 10 ปีข้างหน้าคือ ปี 2574 ไทยจะก้าวสู่ “สังคมสูงวัยแบบสุดยอด” ประชากรไทยที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินกว่า 28% ของประชากรทั้งประเทศ

ในจำนวนนี้เป็นประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ในสัดส่วน 14% ของประชากรทั้งประเทศครับ...ไม่น้อยเลยทีเดียว

ประเทศในกลุ่มเอเชียที่มีประชากรสูงอายุมากที่สุด เริ่มจากญี่ปุ่น ระหว่างปี 2558-2573 มีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 26-30% สิงคโปร์มีอัตรา 12-23% ไทย มีอัตรา 10-19% จีน มีอัตรา 10-17% เวียดนามมีอัตรา 7-12%

คำตอบอย่างหนึ่งก็คือ แม้ประเทศที่มีประชากรน้อย ผู้สูงวัยอาจน้อยกว่าประเทศซึ่งมีประชากรมากกว่าก็ได้

เพราะเหตุผลการควบคุมประชากรอย่างจีนเป็นต้น

จริงอยู่การที่ประชากรโลกมีอายุยืนมากกว่าที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่บ่งบอกว่า มีการรักษาสุขภาพที่ดี มียารักษาโรคที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการศึกษาที่ดี

ตรงกันข้าม เมื่อคนมีอายุยืนยาวขึ้นก็จะต้องมีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะทุกคนจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงชีพในยามแก่เฒ่า

ประเทศที่มีผู้สูงวัยจำนวนมากจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลด้วยการวางแผนด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีต่อไป

นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาด้วยนโยบายของรัฐบาล แต่ละประเทศซึ่งก็คำนึงถึงปัญหานี้อย่างเช่น ทำยังไงให้มีอาชีพเหมาะสมกับวัย มีรายได้เลี้ยงชีพ การจัดสวัสดิการให้ เป็นต้น

อีกมุมหนึ่งก็คือ การเตรียมพร้อมก่อนที่จะสูงวัย ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงวัยจำนวนมาก

แต่จำนวนน้อยที่ไม่มีปัญหา เพราะมีรายได้ดีอยู่แล้ว เลี้ยงชีวิตเผื่อแผ่ไปถึงครอบครัว ลูกหลาน พูดง่ายๆว่ากินไปตลอดชาติก็ไม่หมด

ครับ...ก็เป็นโชคดีของพวกเขา แต่อีกส่วนก็ต้องดิ้นรนทุกวิถีทาง

สภาพปัจจุบันนั้นพบว่า ผู้สูงวัยที่ไม่รวย ซึ่งหมายถึง มีเงินออมไม่เพียงพอที่จะใช้ในยามเกษียณระบุว่า 31.3% ไม่มีเงินออม อีก 53% มีเงินใช้หลังเกษียณไม่ถึง 2 แสนบาท หมายความว่าต้องใช้จำนวนนี้ไปอีก 20%

การวางแผนการใช้เงินต้องมีเงินเหลือใช้อย่างน้อย 20 ปี

หลังเกษียณ หากจะให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้จะต้องเก็บเงินอย่างน้อย 12.5 ล้านบาท หากเริ่มออกตั้งแต่อายุ 40 ปี เดือนละ 30,412 บาท

ต้องนำไปลงทุนเฉลี่ยปีละ 5% ก็จะมีเหลือใช้ไปอีก 20 ปี หรือถ้าหากเอาแบบพอกินพอใช้จะต้องมีเงินอย่างน้อย 5.88 ล้านบาท

เคยมีนักการเมืองระดับมหาเศรษฐีบอกผมว่า ถ้าให้ดีที่สุดด้วยชีวิตที่มีความสุขคือ แต่ละคนควรจะมีเงินในกระเป๋า 500 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย

ปัจจุบันเขาเองมีมากกว่านี้หลายพันเท่า แต่ชีวิตหาได้มีความสุขไม่.

“สายล่อฟ้า”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ประชากรของไทยในปี 2561 ผู้ชายจะมีอายุเฉลี่ยที่ 80 ปี ผู้หญิงจะมีอายุเฉลี่ยที่ 84 ปี อีกทั้งยังบอกด้วยว่า ผู้หญิงจะมีจำนวนมากกว่าผู้ชาย 31 ก.ค. 2561 11:12 31 ก.ค. 2561 12:37 ไทยรัฐ