วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สำเนาดิจิทัลคัมภีร์โบราณส่งต่อรุ่นหลัง

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ศมส.ได้ลงพื้นที่วัดคงคาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สำรวจพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่อยู่ภายในวัด พบว่ามีเอกสารโบราณโดยเฉพาะคัมภีร์ใบลาน ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานทางวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ชั้นดี ที่คนรุ่นก่อนได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นจำนวนมาก แต่ที่น่าห่วงคือปัจจุบันจารึกในคัมภีร์หรือเอกสารโบราณต่างๆขาดการดูแลอนุรักษ์อย่างถูกวิธี และบางชิ้นตัวอักษรก็แทบจะสูญหายไปหมดแล้ว เนื่องมาจากหลายปัจจัยทั้งระยะเวลา สภาพอากาศ ประกอบกับคนยุคใหม่ไม่มีความรู้ก็เมินที่จะดูแลรักษา ศมส.จึงมีแนวทางรวบรวมเอกสารโบราณมาทำการอนุรักษ์ และจัดทำบันทึกเป็นเอกสารดิจิทัลไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษา

นายดอกรัก พยัคศรี นักวิชาการ ศมส. กล่าวว่า ฐานข้อมูลเอกสารโบราณในรูปแบบสำเนาดิจิทัล เป็นการเพิ่มช่องทางเผยแพร่เอกสารโบราณให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเอกสารโบราณได้ง่ายขึ้น ซึ่ง ศมส.ได้เริ่มต้นจัดทำทะเบียนและทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณวัดคงคาราม ในปี 2559 เพื่อนำขึ้นเผยแพร่ให้บริการในฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย ซึ่งนักวิชาการได้เข้าไปทำทะเบียนและสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณแล้ว โดยได้เลือกวรรณกรรมที่คล้ายคลึงวรรณกรรมของพระอาจารย์อะเฟาะ พระภิกษุชาวมอญ หงสาวดี ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องเร่งอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป.

ศมส.ได้ลงพื้นที่วัดคงคาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สำรวจพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่อยู่ภายในวัด พบว่ามีเอกสารโบราณโดยเฉพาะคัมภีร์ใบลาน ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานทางวรรณกรรมและประวัติศาสตร์... 9 ก.ค. 2561 01:23 9 ก.ค. 2561 04:24 ไทยรัฐ