วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เล็งตั้งกระทรวงใหม่ ‘อาร์แอนด์ดี’

ครม.ดันไทยแลนด์ 4.0 เต็มสูบ หนุนงานวิจัยเพิ่มมูลค่าสินค้า

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ... จัดตั้งกระทรวงใหม่ โดยควบรวมบางส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นกระทรวงแห่งอนาคต ร่วมกันตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการคิดค้นและใช้นวัตกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีอยู่และอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยงานวิจัยจะทำ 2 เรื่องคือ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศแข่งขันได้ และสร้างคนที่สามารถผลิตงานวิจัยและเตรียมคนเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่

“ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ.ร.เสนอมาให้ใช้ชื่อว่า กระทรวง วิจัย และนวัตกรรม แต่ ครม. ตั้งข้อสังเกตให้คิดชื่อใหม่ และใช้คำที่สื่อให้ต่างประเทศเข้าใจว่าประเทศ ไทยมีการปฏิรูปกระทรวงเพื่อคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมขึ้นมา ซึ่งตามแผนที่วางไว้สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะพิจารณา กฎหมายนี้ คาดแล้วเสร็จและประกาศใช้ในเดือน ม.ค.ปีหน้า ฉะนั้น ในเดือน ก.พ.2562 จะเห็นโฉมหน้าของกระทรวงใหม่ โดยกระทรวงใหม่จะเป็นการรวบรวมงบประมาณ 75% ของหน่วยงานที่มีงบวิจัยของไทยมาอยู่ด้วยกัน ซึ่งหน่วยงานที่มารวมกันมาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 11 หน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 84 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาที่กำกับโดยเอกชน 73 แห่ง เมื่อรวมกันแล้ว จะสามารถใช้ทรัพยากร เครื่องมือต่างๆ ห้องแล็บทำงานวิจัย ขณะที่หลักสูตรการเรียนการสอนจะปรับให้สอดคล้องกับที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการจริงๆ ด้านงานวิจัยคิดค้นก็เป็นสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ”

ด้านนายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า ครม.ยังได้เห็นชอบตามกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเสนอ การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยยกเว้นให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปรับเพิ่มเพดานการกำหนดอัตราเงินเดือนของบุคลากร จากเดิมไม่เกิน 30% ของเงินอุดหนุนประจำปี อีกทั้งให้นำผลประโยชน์ที่ได้จากการผลิตงานวิจัยมาปันผลให้นักวิจัยได้ และเห็นชอบให้พัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ จากเดิมที่ทำตามความต้องการของนักวิจัย ตลอดจนเห็นชอบในหลักการของการตั้ง Holding Company ที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบเอกชน.

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ... จัดตั้งกระทรวงใหม่ 4 ก.ค. 2561 08:04 4 ก.ค. 2561 08:35 ไทยรัฐ