วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ททท.จับมือ "สื่ออาเซียน-จีน" เรียนรู้การท่องเที่ยวไทย-ลาว

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิด “โครงการปฏิบัติเยี่ยมเยือนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างสื่ออาเซียน (การท่องเที่ยวไทย-ลาว)” มี นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน และ นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมพิธี ที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โดยการสนับสนุนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ททท., ไทยแอร์เอเชีย, บางกอกแอร์เวย์ส, บมจ.ช.การช่าง และโรงแรมเอเชีย.

ความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนในอาเซียน นับวันมีการพัฒนา แนบแน่นขึ้นเรื่อยๆ โดยมีองค์กรสื่อมวลชนในแต่ละประเทศเป็นแกนหลักในการเชื่อมความสัมพันธ์ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในชาติอาเซียนด้วยกัน

ปัจจุบันสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (CAJ) เป็นองค์กรหลักของสื่อมวลชนในอาเซียน ที่ยังคงความเป็นปึกแผ่นและการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนในภูมิภาคนี้ไว้อย่างเหนียวแน่น

ล่าสุดสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนได้เป็นแกนหลัก ในการจัด “โครงการปฏิบัติการเยี่ยมเยือนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างสื่ออาเซียน (การท่องเที่ยวไทย-ลาว): Confederation of Thai Journalist (CTJ)- Lao Journalists Association (LJA) Working Visit Program ระหว่างวันที่ 17-26 มิ.ย.2561 ที่ผ่านมา

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) กับสมาคมนักข่าวลาว (LJA) ภายใต้กรอบความร่วมมือของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการ 2561-2562 ที่ประกาศในการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 19 ที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือน มิ.ย.2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสื่อมวลชนในอาเซียน+3 โดยเชิญสื่อมวลชนในอาเซียน 9 ประเทศได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีน รวมเป็น 10 ประเทศ

พิธีเปิดโครงการฯ จัดอย่างตระการตาเพื่อให้ทุกคนประทับใจ ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว. การท่องเที่ยวและกีฬา ที่เห็นความสำคัญของโครงการฯและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน

ในพิธีเปิดการประชุมได้มีการแสดงด้านวัฒนธรรม ชุด “สวัสดีอาเซียน” โดยเชิญนักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) จ.ปทุมธานี มาเป็นยุวทูตวัฒนธรรมจัดชุดการแสดง เป็นที่ประทับใจสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน

นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สื่อมวลชนไทยเชิดชูเกียรติผลผลิตจากการสนับสนุนด้านการศึกษาของคนหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย คือ นายกำพล วัชรพล ผอ.หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ และโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท ซึ่งได้รับการยกย่องจาก องค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน และในโอกาสครบ “100 ปีชาตกาล กำพล วัชรพล” กำหนดการเฉลิมฉลองพร้อมกัน ระหว่างปี 2561-2562

นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน กล่าวว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทัศนศึกษาพื้นที่ภาคการ ท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงด้านการขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว

ด้าน นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าได้จัดให้คณะสื่อมวลชนอาเซียนและจีน ทัศนศึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมใน กทม., จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.อุดรธานี, จ.หนองคาย และข้ามไปทัศนศึกษาพื้นที่ที่ สปป.ลาว หลังจากนั้นทุกคนจะกลับไปเขียนรายงานข่าวเผยแพร่ในแต่ละประเทศ

พร้อมกันนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บมจ.ช.การช่าง, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, บางกอกแอร์เวย์ส สมาคมภัตตาคารไทยและโรงแรมเอเชีย

ส่วน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าในนามของรัฐบาลไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอชื่นชม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าวลาว และสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ที่ได้ร่วมจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสื่อมวลชนในประเทศอาเซียนและจีนที่ได้มาทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว

โครงการนี้จึงสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศคือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” ของรัฐบาลไทย และ “Visit Laos Year 2018” ของรัฐบาล สปป.ลาว

นายวีระศักดิ์ กล่าวอีกว่าสำหรับประเทศ ไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ อาทิ การท่องเที่ยววิถีชุมชน และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ตระหนักถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศ และกระจายไปยังชุมชนทุกพื้นที่

การมาร่วมโครงการครั้งนี้ สื่อมวลชนทุกคนคงจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจ ในบริบทต่างๆ ของการจัดส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยและลาวได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งนำกลับไปเผยแพร่ สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืน

โปรแกรมแรกในกรุงเทพฯ นายปราเมศร เหล็กเพ็ชร์ ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดนำเที่ยวชมวัดพระศรี-รัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง โดย เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง จัดนำชมและตอบข้อซักถามอย่างเป็นกันเอง สร้างความตื่นตา ตื่นใจแก่ทุกคน

จากนั้น นางฐานิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ได้จัดเลี้ยงต้อนรับที่ร้านครัวคุณกุ้ง ท่าช้าง พร้อมแนะนำอาหารขึ้นชื่อของไทย สื่อมวลชนอาเซียนให้ความสนใจจดข้อมูลกันอย่างละเอียดยิบ

ต่อจากนั้น นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดให้ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดการท่องเที่ยวชมโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ทุกคนให้ความสนใจทุกจุด โดยเฉพาะช่วงไปชมวัดไชยวัฒนาราม ได้จัดให้ทุกคนแต่งชุดไทยย้อนยุคตามรอยละคร “บุพเพสันนิวาส” เป็นที่ชื่นชอบของทุกคน บางคนตั้งใจทำสกู๊ปในชุดไทยไปเผยแพร่อย่างตั้งอกตั้งใจ

พร้อมกันนี้ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ให้ ผอ.ททท.สนง.อุดรธานี จัดนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางภาคอีสาน ที่ จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย ก่อนจะข้ามไป สปป.ลาว ท่องเที่ยวตามที่สมาคมนักข่าวลาวและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจัดให้ ทั้งแบบผจญภัยธรรมชาติ ตามรอยประวัติศาสตร์

พิธีปิดโครงการฯที่รีสอร์ตอาเซียนกรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาว นายสะหวันคอน ราชมนตรี รอง รมต.แถลงข่าวและวัฒนธรรม ในฐานะประธานสมาคมนักข่าวลาว ได้มาเป็นประธานปิด โดยมี นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ไปร่วมกล่าวปิดด้วย

สื่ออาเซียนและจีนต่างชื่นชมโครงการนี้ ที่ทำให้เข้าใจมุมมองประเทศไทยและลาวอีกหลายด้านที่จะนำไปเผยแพร่ และที่สำคัญทุกคนได้มาเป็นเพื่อนสนิทกัน.

ทีมข่าวภูมิภาค

ความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนในอาเซียน นับวันมีการพัฒนา แนบแน่นขึ้นเรื่อยๆ โดยมีองค์กรสื่อมวลชนในแต่ละประเทศเป็นแกนหลักในการเชื่อมความสัมพันธ์ผ่านโครงการต่างๆ 30 มิ.ย. 2561 13:39 30 มิ.ย. 2561 13:44 ไทยรัฐ