วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.ไฟเขียวเลิกอัตราจอมพล เปลี่ยนรับเงินเดือนอัตราพลเอกพิเศษแทน

ครม.ไฟเขียวเลิกอัตราจอมพล เปลี่ยนรับเงินเดือนอัตราพลเอกพิเศษแทน

  • Share:

ครม.เห็นชอบยกเลิกเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตรยศจอมพล ให้รับอัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษแทน

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่) พ.ศ. ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ พ.ศ.2551 ในประเด็นยกเลิกอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารของนายทหารสัญญาบัตรยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ที่ครองอัตราจอมพล รับเงินเดือนระดับ น.9 เป็นให้นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.9 แทน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและการบริหารจัดการกำลังพลของกระทรวงกลาโหม

เมื่อร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ที่ครองอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ ส่งผลให้กระทรวงกลาโหมไม่มีตำแหน่งอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ แต่จะไม่มีผลกระทบต่อเงินเดือน เนื่องจากนายทหารสัญญาบัตรเหล่านี้ยังคงได้รับเงินเดือนระดับ น.9 ต่อไปเช่นเดิม

ส่วนราชการอื่นที่มีตำแหน่งอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ปัจจุบันไม่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521 การที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งอัตราเป็นพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการรับเงินเดือนในส่วนราชการอื่น

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้