วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กลัวองค์กรอิสระไม่อิสระ

กลัวองค์กรอิสระไม่อิสระ

  • Share:

ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ถึงแม้เรื่องจะยุติไปนานแล้ว แต่ยังมีเสียงวิจารณ์อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับองค์กรอิสระในยุค คสช. บางองค์กรถูกอุ้มให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ แม้จะมีกรรมการหลายคนขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญใหม่ แต่บางองค์กรถูกรีเซ็ต โละพ้นตำแหน่งทั้งคณะต้องสรรหาใหม่ โดยไม่มีคำชี้แจงว่าทำไมจึงสองมาตรฐาน

ในเวทีเสวนาที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ 2550 ให้องค์กรอิสระทุกองค์กรอยู่ต่อไปจนครบวาระ แต่รัฐธรรมนูญ 2560 ให้อำนาจสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ออกกฎหมายชี้ขาดว่าจะให้ใครอยู่จะให้ใครไป

ผลก็คือการปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน การเลือกปฏิบัติให้ ป.ป.ช., ผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในตำแหน่งต่อไป แม้กรรมการบางองค์กรจะมีปัญหาคุณสมบัติ แต่ขณะเดียวกัน สนช. กลับโละคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อเริ่มกระบวนการสรรหา และแต่งตั้ง กันใหม่

ดร.บรรเจิดมองว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นประเด็นการเมืองที่ฝ่ายการเมืองโจมตีในภายหลัง จึงควรมีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้ชัดเจน แม้แต่นายสมชาย แสวงการ สนช. ผู้ร่วมวงเสวนาด้วย ก็ยอมรับว่าตามหลักการ ควรให้องค์กรอิสระอยู่ทั้งหมดยกเว้น กสม. ซึ่งต้องสรรหาใหม่ตามหลักสากล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

รัฐธรรมนูญ 2560 เป็นฉบับแรกที่ให้ สนช.มีอำนาจชี้ขาดเรื่ององค์กรอิสระเพราะ สนช.ต้องทำหน้าที่แทนวุฒิสภามาตั้งแต่รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ต่างจากรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 ที่ให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบขั้นสุดท้ายในการแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆ ส.ว.จากรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ มีทั้งมาจากเลือกตั้งล้วนๆ บางส่วนมาจากสรรหา

ส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้งหรือสรรหา มีความเป็นอิสระมากกว่า สนช. จึงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สำคัญ คือ การแต่งตั้งองค์กรอิสระ มีอำนาจตรวจสอบการใช้อำนาจทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติส่วน สนช. เป็น 1 ในแม่น้ำ 5 สาย มาจากการแต่งตั้ง หรือมีต้นกำเนิดจาก คสช. จึงขาดความเป็นอิสระ แต่กลายเป็นผู้มีอำนาจในการชี้ชะตาองค์กรอิสระ

แม้ สนช.จะสิ้นสภาพไปหลังการเลือกตั้ง และมีวุฒิสภามารับหน้าที่แทน แต่เป็น ส.ว.ชุดแรกที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. และจะต้องเป็นองค์กรที่ให้ความเห็นชอบ ในการแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆ เรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งก็คือ ถ้า ส.ว.ถูกแทรกแซงได้ องค์กรอิสระต่างๆก็อาจถูกการเมืองแทรกแซงได้ เท่ากับทำลายระบบตรวจสอบและทำลายประชาธิปไตย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้