วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คนอยากเลือกตั้ง ยื่นโต้ ผู้ตรวจฯ ไม่ส่งศาลรธน.วินิจฉัย คำสั่งคสช. 3/2560

คนอยากเลือกตั้ง ยื่นโต้ ผู้ตรวจฯ ไม่ส่งศาลรธน.วินิจฉัย คำสั่งคสช. 3/2560

  • Share:

กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ยื่นโต้ต่อคำวินิจฉัย ผู้ตรวจฯ หลังไม่ส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/58 ขัด รธน.


เมื่อเวลา 10.30 น. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา หรือ โบว์ แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง พร้อมคณะ เข้ายื่นคำร้องถึงประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่าน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการผู้ตรวจการฯ เพื่อตอบโต้ต่อหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการฯ ลงวันที่ 3 พ.ค. 61 กรณีที่ให้พิจารณาคำร้องเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ขัดรัฐธรรมนูญ หรือไม่ แต่ผู้ตรวจฯกลับไม่ส่งตีความ ซึ่งผู้ตรวจฯวินิจฉัยไว้ว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 279 ได้บัญญัติรับรองให้ประกาศคำสั่งการกระทำของหัวหน้า คสช. ที่ใช้บังคับอยู่ในก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ หรือที่ออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา 265 วรรคสอง ไม่ว่าจะเป็นประกาศคำสั่ง หรือการกระทำที่มีผลใช้บังคับในรัฐธรรมนูญ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ


น.ส.ณัฏฐา กล่าวว่า ในการยื่นวันนี้เป็นการมาโต้แย้งต่อคำวินิจฉัยผู้ตรวจฯ ดังนี้ 1. ร้องเรียนบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ไม่ส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่กลับวินิจฉัยเสียเอง ขอยืนยันให้ผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย คือ พิจารณาคำร้อง และส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ตีความตามหน้าที่ ว่า คำสั่งหัวหน้ คสช.ที่ 3/58 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ และ 2. ยื่นหนังสือผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มาตรา 279 ที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนั้น ขัดต่อหลักนิติธรรมในการตรากฎหมาย เพราะทำให้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับไร้ความหมาย และมีศักดิ์ต่ำกว่าคำสั่งหัวหน้า คสช.

ด้านนายสงัด กล่าวว่า ผู้ร้องมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งในคำวินิจฉัยได้ โดยส่งหนังสือโต้แย้งมาภายใน 15 วัน ส่วนเรื่องนี้ตนจะเข้าเสนอเข้าที่ประชุมผู้ตรวจฯ ในวันที่ 12 มิ.ย.นี้

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้