ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ขอความเห็นชอบออกข้อบัญญัติก่อสร้างรอบศูนย์วัฒนธรรม

  ไทยรัฐออนไลน์27 พ.ย. 2553 05:15 น.
  SHARE

  กทม.เสนอสภา กทม.ขอความเห็นชอบออกข้อบัญญัติ ก่อสร้างรอบศูนย์วัฒนธรรม มิให้บดบังภูมิทัศน์-ความโดดเด่น ...

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 24 พ.ย.53 ที่ผ่านมา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณโดยรอบศูนย์ วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในท้องที่แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่...) พ.ศ...

  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณโดยรอบศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในท้องที่แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2532 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2532 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างและสถานที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในด้านสถาปัตยกรรม ในฐานะที่เป็นศูนย์วัฒนธรรมของประเทศ จึงกำหนดห้ามมิให้มีการก่อสร้างอาคารบางชนิดหรือบางประเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ และบดบังความโดดเด่นของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ข้อบัญญัติ กทม.ดังกล่าวได้ใช้ขอบเขตพื้นที่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นกรอบ หรือจุดเริ่มต้นในการควบคุมการก่อสร้าง ปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นจำนวน 35 ไร่ เพื่อขยายและพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ รองรับการให้บริการและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวรของกระทรวงวัฒนธรรมด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

  ทั้งนี้ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทฯ รอบศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 13 ท่าน โดยไม่กำหนดระยะเวลาในการพิจารณา.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้