วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อนาคตใหม่ ประชุมใหญ่เลือก กก.บริหารพรรค โดยเลือก ธนาธร เป็นหัวหน้า

อนาคตใหม่ ประชุมใหญ่เลือก กก.บริหารพรรค โดยเลือก ธนาธร เป็นหัวหน้า

  • Share:

พรรคอนาคตใหม่จัดประชุมใหญ่ เพื่อดำเนินการจัดตั้งพรรคตามกฎหมายพรรคการเมือง ภายหลังได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช. โดยที่ประชุมเลือก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นว่าที่หัวหน้าพรรค...

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2561 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล พร้อมด้วยผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่รวม 26 คน ได้จัดประชุมใหญ่พรรคการอนาคตใหม่ โดยมีสมาชิกพรรคเข้าร่วมลงมติรับรองหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค และลงมติรับรองข้อบังคับพรรค จัดทำนโยบายของพรรคให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดไว้ ก่อนที่จะส่งกลับไปให้นายทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงาน กกต.ตรวจสอบความถูกต้อง

สำหรับเป็นการลงมติเห็นชอบ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย โดยได้ให้สมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบในแต่ละวาระ ซึ่งเริ่มจากการให้ความเห็นชอบ ชื่อพรรคอนาคตใหม่ ชื่อย่อและโลโก้พรรค การรับรองอุดมการณ์ของพรรคที่ยึดหลักเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ และการกำหนดนโยบายพรค 11 ข้อ อาทิ ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน สร้างเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษาและยกเลิกการสร้างรัฐรวมศูนย์ และการกำหนดข้อบังคับพรรค ที่มุ่งเน้นการสร้างหลักประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น การกระจายอำนาจภายในพรรค และโครงสร้างพรรค ยึดโยงกับสมาชิกพรรค

จากนั้นเป็นการลงมติเห็นชอบกรรมการบริหารพรรค โดยมีการเสนอชื่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นหัวหน้าพรรคเพียงคนเดียว ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ 473 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 1 คะแนน  ขณะที่ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคมี 4 คน คือ นางสาว กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ เป็นว่าที่รองหัวหน้าพรรคคนแรก นายชำนาญ จันทร์เรือง เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่สอง พลโทพงศกร รอดชมพู นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร ขณะที่นายกนก แสงปิยบุตรกุล เป็นว่าที่เลขาธิการพรรค นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เป็นเหรัญญิกพรรค และนายไกรก้อง ไวทยาการ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค ส่วนโฆษกพรรค คือ นางสาวพรรณิการ์ วาณิช

สำหรับการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสายภูมิภาค ที่ประชุมเลือก นายสุรชัย ศรีสารคาม อดีตปลัดไอซีที เป็นกรรมการบริหารสายภูมิภาค สัดส่วนภาคกลาง นางเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ สัดส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ นายชัน ภักดีศรี และสัดส่วนภาคใต้ คือ นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้