วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำโรดแม็ปนำกัญชามาใช้ มิ.ย.นี้

จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่มีการเสนอแก้ไขสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมสารเสพติด และกำหนดมาตรการควบคุมพิเศษในการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหาและควบคุมยาเสพติด โดยกำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) อาจกำหนดพื้นที่ในการทดลองเพาะปลูกพืช ที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรือผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น

นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวว่า จากนี้จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาว่าจะเป็นกฎหมาย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ ซึ่งภายหลังจากประกาศแล้วกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน ในระหว่างที่กฎหมายยังไม่ประกาศใช้ คณะทำงานเกี่ยวกับกัญชาที่คณะกรรมการฯ มีการตั้งขึ้นทั้ง 4 ชุดจะต้องทำงานคู่ขนานกันไป โดยจัดทำกรอบการทำงานหรือโรดแม็ป และจะมีการหารือร่วมกันของคณะกรรมการฯอีกครั้งในปลายเดือน มิ.ย.2561

“ย้ำว่าประมวลกฎหมายที่ ครม.เห็นชอบนั้นยังกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 เหมือนเดิม เพียงแต่เปิดช่องให้รัฐมนตรีสามารถออกประกาศเพื่อให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ โดยมีระบบควบคุมที่รัดกุม ไม่ให้มีการนำกัญชาไปใช้ในทางอื่น” นพ.โสภณกล่าว.

จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่มีการเสนอแก้ไขสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมสารเสพติด และกำหนดมาตรการควบคุมพิเศษในการป้องกัน ปราบปราม 17 พ.ค. 2561 00:46 17 พ.ค. 2561 00:46 ไทยรัฐ