วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ผู้สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพ

นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ผู้สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพ

  • Share:

ทนพญ.ราณี - รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เตรียมจัดประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 22-25 พ.ค.นี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับได้คัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2561 ผู้สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ และ ทนพญ.ราณี ตาเดอินทร์

โอกาสนี้ รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลงานดีเด่นทั้งด้านวิชาการและทำงานส่งเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ได้กล่าวว่า งานของนักเทคนิคการแพทย์คือ การตรวจวิเคราะห์โรค โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ตรวจวิเคราะห์จากเลือด, จากมูล เป็นต้น เป็นการประเมินสุขภาพ เพื่อนำมาเป็นแนวทางการรักษาโรค ตนเป็นอาจารย์สอนมาทั้งชีวิต แม้จะไม่ทำงานในสายวิชาชีพ แต่ก็ได้คลุกคลีกับสายอาชีพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ การได้รับเลือกเป็นนักเทคนิค การแพทย์ดีเด่น ก็ภูมิใจที่มีคนเห็นในสิ่งที่เราทำ ในการทำงานตนจะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจ และต้องมีความจริงใจ เพราะเราทำงานกันเป็นทีม ทีมเวิร์กเป็นสิ่งสำคัญ อยากฝากไปถึงนักเทคนิคการแพทย์รุ่นน้องๆต่อไปว่า งานของเรามีความสำคัญต่อชีวิตคน เพราะฉะนั้น เราต้องตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด

และนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นอีกท่านหนึ่ง ทนพญ. ราณี ตาเดอินทร์ ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลยะลา เป็นผู้นำการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการอย่างต่อเนื่องของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลยะลา จนได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์และเป็นผู้ริเริ่มใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว ได้เปิดใจว่า ในการทำงาน และการใช้ชีวิตของเธอนั้น ส่วนหนึ่งไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง แต่อยากทำให้เป็นต้นแบบแก่สตรีมุสลิมรุ่นหลังๆ และพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่า สตรีมุสลิมไม่ได้ด้อยความสามารถ เวลาทำงานจึงชอบที่จะวางแผน กำหนดเป้าหมายอย่างมุ่งมั่น และคิดเสมอว่า เราไม่ใช่คนเก่ง เลยต้องขยันและคอยค้นคว้าอ่านหนังสือเยอะๆ ชอบที่จะเรียนรู้ไม่อยู่นิ่ง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้