วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ระวังด้วงเต่าแตงแดง

โดย สะ-เล-เต

ธรรมชาติปรวนแปร ทำเอาคน สัตว์ พืช เป็นงงหลงฤดูไปตามๆกัน มีทั้งร้อนสลับฝนปนลมหนาว สภาพอากาศเช่นนี้ กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลแตง แตงกวา แตงโม แคนตาลูป เมลอน แตงไทย แตงร้าน ฟัก แฟง ฟักแม้ว ฟักทอง บวบ น้ำเต้า มะระ ตำลึง...ให้ระวังด้วงเต่าแตงแดง

แม้จะมีชื่อด้วงเต่า แต่รูปทรงองค์เอวไม่เหมือนกัน ไม่อ้วนสั้นกลมบ๊อกแบบเต่าทอง...หุ่นทรงออกไปทางยาวรี รูปไข่ เป็นแมลงศัตรูพืชที่ชื่นชอบกัดทำลายพืชตระกูลแตงเป็นยิ่งนัก

รู้จักกัดกินทำลายพืชตระกูลตั้งแต่เยาว์วัย เพิ่งฟักออกจากไข่...ตัวแม่บินวางไข่ในดินใกล้โคนต้น ฟักมาเป็นตัวหนอนสีขาวอาศัยอยู่ในดิน คอยกัดกินรากพืชเป็นอาหาร...เมื่อเติบโตเป็นแมลงปีกแข็ง เป็นด้วงเต่าแตงแดง จะขยับฐานะบินขึ้นมาทำลายแทะกัดกินใบยอด หากระบาดรุนแรง ต้นพืชจะชะงักการทอดยอด

พบการระบาดได้ทุกฤดู โดยเฉพาะในช่วงที่พืชเริ่มแตกใบจริง และมักพบการระบาดในสวนแตงที่มีวัชพืชขึ้นหนาแน่น เนื่องจากมีรากพืชให้ตัวอ่อนได้กัดกินอย่างอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นปัญหาในแหล่งปลูกใหม่ ที่บริเวณโดยรอบไม่มีการไถพรวนดิน และไม่มีการปราบวัชพืชที่เพียงพอ

กรณีพบการเข้าทำลาย เกษตรกรควรหมั่นสำรวจตรวจดูสวนในเวลาเช้าที่แดดยังไม่จัด โดยใช้วิธีกล จับตัวด้วงเต่าแตงแดงมาทำลายด้วยมือ จะสามารถช่วยลดการระบาดลงได้มาก ภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อย ให้ถอนทำลายต้นทิ้ง เก็บเศษซากพืชที่หลงเหลือ และหมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที เพื่อทำลายแหล่งอาศัย และไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของด้วงเต่าแตงแดงต่อไป

แต่ระบาดมาก จนเอาไม่อยู่ ให้ฉีดพ่นด้วย อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร.

สะ–เล–เต

ธรรมชาติปรวนแปร ทำเอาคน สัตว์ พืช เป็นงงหลงฤดูไปตามๆกัน มีทั้งร้อนสลับฝนปนลมหนาว สภาพอากาศเช่นนี้ กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลแตง 16 พ.ค. 2561 14:02 16 พ.ค. 2561 14:02 ไทยรัฐ