วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พรรคใหม่ต้องมีอะไรใหม่

ผลการสำรวจความเห็นของประชาชนครั้งล่าสุดของนิด้าโพล พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (32.24%) อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ตามด้วยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แห่งพรรคเพื่อไทย และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จากพรรคประชาธิปัตย์ คนส่วนใหญ่ 57.52% อยากเห็นพรรคการเมืองใหม่ๆ เข้ามาบริหารและพัฒนาประเทศ

ไม่ใช่ครั้งแรก ที่ผลการสำรวจพบว่าคนส่วนใหญ่ อยากให้พรรคการเมืองใหม่ๆ และนักการเมืองใหม่ๆเข้ามาบริหารบ้านเมือง แต่คงจะไม่ใช่แค่หน้าใหม่ๆ แต่พฤติกรรมและแนวความคิดยังเป็นแบบเก่าๆ จะกลายเป็นใหม่น้ำเน่า แต่ต้องหมายถึงว่าจะต้องมีพฤติกรรม และแนวความคิดในการ บริหารประเทศแบบใหม่ๆ และยึดมั่นในอุดมการณ์

ที่สำคัญที่สุด พรรคการเมืองใหม่ๆจะต้องมีนโยบายในการบริหาร หรือการแก้ปัญหาของประเทศ ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริง อย่างน้อยที่สุดก็สามารถตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่รัฐบาล คสช.ตั้งโจทย์ไว้ แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูป ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา จนกลายเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์ เป็น 4 ปีที่ล้มเหลว

รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ของ คสช. ตั้งเป้าว่าจะปฏิรูปประเทศในด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน สังคม และอื่นๆ และเขียนบังคับไว้ในรัฐธรรมนูญถาวร 2560 จะต้องปฏิรูปหลายด้าน รวมทั้งปฏิรูปตำรวจ

แต่รัฐบาล คสช.ยังไม่สามารถปฏิรูปด้านต่างๆ ให้สัมฤทธิผลเป็นรูปธรรม แม้จะมีสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง จนสภาทั้งสองสิ้นสภาพไป และแทนที่ใหม่ด้วยคณะกรรมการปฏิรูป 11 ด้าน จึงเป็นหน้าที่และความท้าทายของพรรคการเมืองทั้งหลาย โดยเฉพาะพรรคใหม่ๆ ที่คนเรียกร้องจะดำเนินการ

เป้าประสงค์ของการปฏิรูปที่รัฐธรรมนูญ คสช.ตั้งไว้ เพื่อให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ มีกลไกขจัดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างความเป็นธรรม ในทางสังคมและเศรษฐกิจ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

พรรคการเมืองที่จะเป็นคู่แข่งของ คสช.ในการเลือกตั้งคราวหน้า จะต้องมีคำตอบให้ประชาชน มีนโยบายและวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร แม้จะไม่ครบหมดทั้ง 11 ด้าน แต่เอาแค่ 5 เรื่องสำคัญ ที่รัฐบาลประกาศจะปฏิรูปเร่งด่วนใน 8 เดือน เช่นปัญหาปากท้องประชาชน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การมีส่วนรวมทางการเมืองของประชาชน และการลดความเหลื่อมล้ำ.

ผลการสำรวจความเห็นของประชาชนครั้งล่าสุดของนิด้าโพล พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (32.24%) อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง 16 พ.ค. 2561 10:48 16 พ.ค. 2561 14:23 ไทยรัฐ