วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อธิการฯคริสเตียนแจงหลักสูตรพยาบาล

อธิการฯคริสเตียนแจงหลักสูตรพยาบาล

  • Share:

อุดม คชินทร

จี้ปรับตามเกณฑ์ใหม่ชี้สภาวิชาชีพไม่มีอำนาจรับรอง “อุดม” สั่งดูแลเด็ก

จากกรณีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียน ปีการศึกษา 2560 เข้าร้องเรียนกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางให้มหาวิทยาลัยเยียวยาค่าเล่าเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรที่สภาการพยาบาลมีมติให้งดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ทำให้นักศึกษากังวลว่าเรียนแล้วจะไม่สามารถสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพพยาบาลจากสภาการพยาบาลได้ จึงลาออกจำนวนมาก ขณะที่ปีการศึกษา 2561 ก็ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาด้วยนั้น

น.ส.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหา วิทยาลัยคริสเตียน ชี้แจงว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะที่ผ่านมาสภาการพยาบาลเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาจากเดิม อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 8 คน มาเป็น 1:6 และในการประเมินปี 2559 สภาการพยาบาลกำหนดให้มหาวิทยาลัยทำตามหลักเกณฑ์ให้ได้ภายในปีการศึกษา 2560 ซึ่งหากไม่ได้ก็แนะนำให้ลดจำนวนรับนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้ลดจำนวนรับ จากยอดรวม 450 คน เหลือ 150 คน รับทั้งระบบแอดมิชชั่นกลางและระบบรับตรงปีการศึกษา 2560 โดยการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.2559 และเสร็จสิ้นวันที่ 18 พ.ค.2560 ขณะที่สภาการพยาบาลประกาศให้งดรับในวันที่ 19 พ.ค. 2560 และในประกาศมีข้อความว่า “ปีต่อไปจะให้งดรับนักศึกษา” ซึ่งคำว่า ปีต่อไป ทำให้มหาวิทยาลัยเข้าใจว่า หมายถึงปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาได้ทำความเข้าใจกับนักศึกษา และขอให้เชื่อมั่นในมหาวิทยาลัย เพราะสภาการพยาบาลกำลังจะเข้ามาประเมินมหาวิทยาลัยในวันที่ 7-11 พ.ค.2561 แต่นักศึกษาก็ลาออกไปก่อน ส่วนการที่มหาวิทยาลัยตัดสินใจเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ด้วยเพราะหากมหาวิทยาลัยไม่เปิดรับก็จะเสียชื่อ ที่สำคัญขณะนี้สภาวิชาชีพไม่ได้มีอำนาจรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆแล้ว และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ได้รวมตัวทำหนังสือถึง ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) เพื่อขอให้สภาการพยาบาลทำหน้าที่จัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯเท่านั้น

ด้าน ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดูแลและหาทางเยียวยาเด็ก ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ แม้สภาวิชาชีพไม่มีอำนาจในการรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแต่ก็ไม่ได้ให้ตัดกันขาด กรณีหลักสูตรพยาบาล ม.คริสเตียน ถือว่ามหาวิทยาลัยทำไม่ถูกต้อง.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้