วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทางหลวงชนบททำถนนสนับสนุน EEC ขยาย 2 สายเชื่อมนิคมอุตสาหกรรม

ทางหลวงชนบททำถนนสนับสนุน EEC ขยาย 2 สายเชื่อมนิคมอุตสาหกรรม

  • Share:

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันออกหรือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor ; EEC) นั้น ในปีงบประมาณ 2561 กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเพื่อสนับสนุน EEC จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย รย.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 331-ทางหลวงหมายเลข 3191 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 17.324 กิโลเมตร ปัจจุบันผู้รับจ้างได้เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินงานเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจแนวการก่อสร้างและแนวเวนคืน

2.โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 3138-ทางหลวงหมายเลข 344 อำเภอบ้านค่าย, วังจันทร์ จังหวัดระยอง ระยะทาง 32.807 กิโลเมตร ปัจจุบันผลการก่อสร้างก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 5 ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างชั้นรองพื้นทางลูกรัง ได้ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร โดยทั้ง 2 โครงการ มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว โดยถนนทั้ง 2 สาย ผ่านนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง อีกทั้งช่วยให้อุตสาหกรรมใน EEC เชื่อมโยงกันได้มากขึ้น ตลอดจนเชื่อมต่อกับกรุงเทพฯที่เป็นศูนย์กลางการบริโภคและศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการพัฒนาเมือง และสนับสนุนการท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้