วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศพก. ลงพื้นที่แนะนำความรู้พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตามหลัก ศก.พอเพียง

ศพก. ลงพื้นที่แนะนำความรู้พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตามหลัก ศก.พอเพียง

  • Share:

ศพก. ลงพื้นที่แนะนำความรู้พัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ ปชช. เข้าถึงองค์ความรู้ในวิถีเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การปรับเปลี่ยนพื้นที่ เพื่อความเหมาะสมของดิน


เมื่อวันที่ 2 พ.ค.61 นายสรรเสริญ เจริญศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายอยากให้ประชาชนได้มีบทบาทและเข้าถึงองค์ความรู้ในวิถีเกษตรอย่างแท้จริง ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินยังมีการให้ข้อมูลในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ในการปรับปรุงดินโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน วิธีการทำและวิธีการใช้สูตร พด. ต่างๆ รวมไปถึงการใช้ปุ๋ยพืชสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ทุกความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับดิน ทางกรมพัฒนาที่ดินจะนำมารวบรวมอยู่ในศูนย์แห่งนี้นายเจริญ สุขวิบูลย์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรแห่งนี้ สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ มีการมาสนับสนุนส่งเสริมในด้านของการให้ข้อมูลในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางการเกษตร โดยมีแผนที่ความเหมาะสมของดิน มาติดบริการให้เป็นแผนที่ระดับตำบล และมีแผนที่โซนนิ่ง ซึ่งจะบ่งชี้ว่าพื้นที่ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลและอำเภอต่างๆ เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชชนิดไหนบ้าง นอกจากนี้การอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางรอดของเรา อยากให้พี่น้องเกษตรกรกลับมาดูเรื่องนี้ที่ทำให้มีกิน เหลือกินเราก็แจก เหลือแจกเราก็ขาย วิถีอย่างนี้พอเพียงแล้ว ชีวิตของเราอันนี้ คือ ภาคของเกษตรกรอยากให้พี่น้องได้หันมาดูเรื่องเหล่านี้ เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราและนำมาใช้ แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าถ้ามันมีความจำเป็นในการที่จะให้หรือใช้ปุ๋ยเคมีก็เอาให้มันพอดีกับฐานะตัวเองว่าวันนี้เราทำอย่างไรถึงจะให้ลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด และน่าจะมีความสุขในวิถีของพี่น้องเกษตรกรไทย.คุณอาจสนใจข่าวนี้