วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อ้างไม่รู้ไม่ได้! สภาการพยาบาล เตือนใช้เครื่องแบบชวนซื้อสินค้าผิดจริยธรรม

อ้างไม่รู้ไม่ได้! สภาการพยาบาล เตือนใช้เครื่องแบบชวนซื้อสินค้าผิดจริยธรรม

  • Share:

สภาการพยาบาล ออกประกาศถึงสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เตือน ใช้เครื่องแบบชวนเชื่อขายผลิตภัณฑ์อวดอ้างสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ผิดจริยธรรม จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 ที่ผ่านมา สภาการพยาบาล ออกประกาศถึงสมาชิกว่า จากข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆ เกี่ยวกับผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสุขภาพทำการโฆษณาหรือขายสินค้าโดยอ้างสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทำให้สภาการพยาบาลรู้สึกห่วงใยสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นอย่างมาก

อยากขอให้ช่วยบอกต่อและตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชา พี่ๆ น้องๆ ในวิชาชีพว่า การโฆษณาโดยใช้เครื่องแบบหรือสัญลักษณ์ของพยาบาล หรือแสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทำการชักชวนและแนะนำให้ผู้ป่วยหรือผู้อื่นใช้ หรือซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์แห่งตน อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดทางจริยธรรมตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้ โดยจะอ้างว่าไม่ทราบข้อกฎหมายหรือข้อบังคับการสภาการพยาบาลไม่ได้.

(ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก สภาการพยาบาล)

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้