วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยืน ให้เพิกถอนหนังสือเดินทางทักษิณ ส่วนของจาตุรนต์ ให้เพิกถอนคำสั่ง

ยืน ให้เพิกถอนหนังสือเดินทางทักษิณ ส่วนของจาตุรนต์ ให้เพิกถอนคำสั่ง

  • Share:

ศาลปกครองสูงสุด ยืนตามศาลปกครองกลางให้เพิกถอนหนังสือเดินทางนายทักษิณ ขณะที่กรณีเพิกถอนหนังสือเดินทาง นายจาตุรนต์ ฉายแสง ไม่ชอบด้วย ก.ม. ยืนให้เพิกถอนคำสั่ง

ศาลปกครองกลาง ได้อ่านคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จำนวน 2 คดี ในคดีที่นายทักษิณ ชินวัตร และนายจาตุรนต์ ฉายแสง ฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทาง ดังนี้

1. คดีหมายเลขดำที่ อ.1412/2559 หมายเลขแดงที่ อ.373/2561 ที่นายทักษิณ ชินวัตร ฟ้องอธิบดีกรมการกงสุล และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุด พิเคราะห์แล้วเห็นว่าการที่อธิบดีกรมการกงสุลมีคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ที่พิพากษายกฟ้อง

2. คดีหมายเลขดำที่ อร.61/2560 หมายเลขแดงที่ อร.4/2561 ที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง ฟ้องกระทรวงการต่างประเทศกับพวกรวม 7 คน

คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุด พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำสั่งของกรมการกงสุลโดยอธิบดีกรมการกงสุลที่ยกเลิกหนังสือเดินทางของผู้ฟ้องคดี ตามเหตุผลในหนังสือของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่เพิกถอนคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของผู้ฟ้องคดี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้