วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตั้งกองทุนพระธรรมมงคลเจดีย์

ตั้งกองทุนพระธรรมมงคลเจดีย์

  • Share:

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานพระราชานุเคราะห์บำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ วันที่ 26-30 เม.ย.2561 เปิดเผยว่า การจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทำให้งานผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ซึ่งตลอดช่วงที่พระธรรมมงคลเจดีย์ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ ท่านได้มีการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของพระภิกษุสามเณร กองทุนเครื่องทรงสำหรับพระพุทธรูป กองทุนสนับสนุนพระธรรมทูตในต่างประเทศ กองทุนกฐินตกค้างตามวัดต่างๆ กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมไปถึงกองทุนเพื่อการสาธารณสงเคราะห์ เช่น กองทุนอาหารกลางวันเพื่อเด็กยากจน กองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน กองทุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ดังนั้นเพื่อเป็นการสานต่อโครงการต่างๆของพระธรรมมงคลเจดีย์ จึงจะมีการเสนอไปยังพระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ เพื่อจัดตั้ง กองทุนพระธรรมมงคลเจดีย์ ในการสานต่องานที่พระธรรมมงคลเจดีย์ได้ทำไว้ ให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้