วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อัตราดอกเบี้ยสุดถูก โรงรับจำนำของรัฐ จัดให้ผู้ปกครองรับเปิดเทอม

อัตราดอกเบี้ยสุดถูก โรงรับจำนำของรัฐ จัดให้ผู้ปกครองรับเปิดเทอม

  • Share:

รัฐบาล โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองรับเปิดเทอม โดยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงปลายเดือน เม.ย. ต่อเนื่องจนถึงต้นเดือน พ.ค. จะเข้าสู่ช่วงโรงเรียนเปิดเทอม ซึ่งผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ในวัยเรียนจะต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากปกติอีกจำนวนมาก

ขณะเดียวกันเป็นประจำเกือบทุกปีช่วงเวลาเปิดเทอมมักพบว่า จะมีผู้ปกครองไปใช้บริการโรงรับจำนำเป็นอัตราสูงทุกปี

อย่างไรก็ตาม ปีนี้ปรากฏว่า รัฐบาล โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่กำกับดูแลโรงรับจำนำ หรือสถานธนานุบาล ของรัฐบาล 240 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีฯ ระบุ ได้มีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ตลอดจนแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบ และให้มีเงินหมุนเวียน ดังนี้

1. ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค. 2561 มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโรงรับจำนำในสังกัด

2. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

3. เงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

4. เมื่อพ้นกำหนดแล้ว ใช้อัตราดอกเบี้ยปกติ คือ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อเดือน และเงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน.   

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้