วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สงกรานต์มอญ สาธุชนนอนเป็นสะพานบุญ ให้พระสงฆ์เหยียบ เพื่อเป็นสิริมงคล

สงกรานต์มอญ สาธุชนนอนเป็นสะพานบุญ ให้พระสงฆ์เหยียบ เพื่อเป็นสิริมงคล

  • Share:

ชาวสังขละบุรีและนักท่องเที่ยวกว่า 3,000 คน ร่วมงานสงกรานต์มอญ ตามความศรัทธาต่อหลวงพ่ออุตตมะ ชาวบ้านนอนเรียงกัน ให้พระสงฆ์ทำพิธี เชื่อเป็นสิริมงคล และปัดเป่าโรคภัย ...


เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 17 เม.ย.61 ที่บริเวณหน้าเจดีย์พุทธคยา อ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระ “สงกรานต์มอญ” ที่จัดขึ้นบริเวณด้านหน้าเจดีย์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม หรือวัดหลวงพ่ออุตตมะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

โดยมีนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวไทยพื้นเมือง ชาวไทยเชื้อสายมอญ กะเหรี่ยง ที่แต่งกายสวยงามตามแบบพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวกว่า 3,000 คน ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สามสายน้ำ สานวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ณ กาญจนบุรี ประจำปี 2561

นายพิสันต์เปิดเผยว่า งานประเพณีสงกรานต์ สามสายน้ำ สานวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ณ กาญจนบุรี ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยเชื้อสายมอญ ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ สร้างเสริมความรักสามัคคี ความเอื้ออาทรต่อกันในหมู่คณะ รวมทั้งเพื่อให้เยาวชน ประชาชน เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญา พื้นถิ่น และร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

สำหรับในพิธีสรงน้ำพระวิถีชาวมอญ ได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำและพระรูปเหมือนหลวงพ่ออุตตมะ ออกจากเจดีย์พุทธคยา จากนั้นได้นำพระทั้งสององค์วางไว้ในจุดที่ให้ประชาชนได้สรงน้ำ จากนั้นพระสงฆ์จำนวน 20 รูปได้เดินออกมาจากเจดีย์พุทธคยา โดยเดินบนหลังประชาชนที่มีทั้งชาวไทยเชื้อสายมอญ กะเหรี่ยงรวมไปถึงนักท่องเที่ยว โดยนอนราบกับพื้นตามประเพณีโบราณที่มีความเชื่อกันว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ร่วมพิธี

เมื่อเดินมาถึงจุดที่ประกอบพิธี พระสงฆ์จะนั่งบนจุดที่เตรียมไว้ ซึ่งมีปากกระบอกไม้ไผ่วางเรียงไว้ 4 กระบอก โดยปลายสุดของรางน้ำจะลงสรงไปตามร่างกายของพระสงฆ์ และประชาชนได้เทน้ำลงสู่รางไม้ไผ่ที่มีการเชื่อมต่อยาวไปจนถึงจุดสรงน้ำพระ ซึ่งพิธีดังกล่าวการเป็นการสืบสานวัฒนธรรมตามแรงศรัทธาและความเชื่อของชาวมอญ ที่พร้อมใจกันนอนเรียงรายให้พระสงฆ์เดินเหยียบไปบนหลัง เพื่อความเป็นสิริมงคล และขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และเพื่อให้ทุกคนได้สรงน้ำพระอย่างทั่วถึงกัน

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการนำหม้อมงคลขึ้นวัด, พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์, รักษาอุโบสถศีล, รับนางสงกรานต์, กรานข้าวแช่, กรวดน้ำสงกรานต์ ยกฉัตรเจดีย์ทราย, จัดนิทรรศการวิถีชีวิตสงกรานต์ไทยรามัญสองแผ่นดิน กิจกรรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์และการแสดงดนตรี กิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านและอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ ได่แก่ การสาธิต, การสอนทำ และการต่อยอดทำอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม สามสายน้ำ สานวัฒนธรรมสองแผ่นดิน อีกด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้