วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 11 คนดีศรีเมืองชล ปี 61

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 11 คนดีศรีเมืองชล ปี 61

  • Share:

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 11 คนดีศรีเมืองชล ปี 61 ใน 5 สาขา ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-19 เมษายน 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี มีการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีเมืองชล ประจำปี 2561 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบ

สำหรับการคัดเลือกคนดีศรีเมืองชล จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคคลที่ได้รับคัดเลือก ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณงามความดี ดำรงชีวิตช่วยสังคมอย่างสม่ำเสมอ และยกย่องเชิญชูเกียรติบุคคลที่มีความเสียสละ มีการครองตน ครองคน ครองงาน สามารถเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ ในปี 2561 นายภัครธรณ์ ได้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี โดยได้คัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 11 ราย ใน 5 สาขา คือ สาขาเกษตรกรรม ได้แก่ นายบุญทรัพย์ มานะมุ่งประเสริฐ อำเภอบางละมุง นายอมร ลี้เกตุประชาลักษณ์ อำเภอบ้านบึง และนายวรเชษร์ เอมเปีย อำเภอพนัสนิคม, สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ ดร.สาโรจน์ วสุวานิช อำเภอศรีราชา และนายประสาท เหลืองวิไล อำเภอพนัสนิคม 

สาขาพาณิชยกรรม ได้แก่ นางสาวสุวิมล พงศ์พิทยานันต์ อำเภอพนัสนิคม, สาขาผู้ให้บริการสังคม ได้แก่ นายมนัส ศุภศิริลักษณ์ อำเภอพนัสนิคม นางนภา สุขศิริ อำเภอศรีราชา นางกิมเสียง ฉวีนวล อำเภอบ้านบึง และว่าที่ร้อยตรี สุธน ด้วงมหาสอน อำเภอบางละมุง สุดท้ายสาขาผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายยงยุทธ ตาดเดิม อำเภอพนัสนิคม และนายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ์ อำเภอสัตหีบ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้