วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุด “โกลด์แอพพลิเคชั่น” ของขวัญผู้สูงอายุ

สื่อสารสิทธิ-ข่าวสาร เชื่อมข้อมูลพื้นฐานกับเลข 13 หลักเอื้อการดูแล

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ผส.ได้จัดทำโกลด์ แอพพลิเคชั่น (Gold Application) เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้สูงอายุ โดยเป็นแอพที่สื่อสารเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุ เช่น การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี ลดหย่อนค่าโดยสาร สิทธิในการเดินทางด้วยสภาพแวดล้อมที่ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล สิทธิการได้รับการช่วยเหลือเมื่อถูกทอดทิ้ง หรืออยู่ในภาวะยากลำบากตามมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ที่ระบุผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมถึงข้อมูลสายด่วนหน่วยงานช่วยเหลือต่างๆ แอพดังกล่าวไม่เฉพาะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ แต่ลูกหลานหรือผู้ดูแล

ผู้สูงอายุก็สามารถโหลดไปใช้เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารสิทธิประโยชน์ให้ผู้สูงอายุได้รับรู้ โดยแอพดังกล่าวอยู่ระหว่างการทำสัญญาอนุญาตหรือไลเซนส์กับบริษัทไลน์ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์และเปิดบริการให้โหลดใช้ได้ภายในเดือน เม.ย.นี้ ขณะเดียวกัน ผส.กำลังจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้วยการเชื่อมต่อกับเลขประจำตัว 13 หลัก เมื่อคีย์ข้อมูลเข้าไปจะทราบข้อมูลกรณีผู้สูงอายุประสบปัญหาในพื้นที่ต่างๆด้วย

อธิบดี ผส.กล่าวอีกว่า อนาคตแอพพลิเคชั่นนี้จะเชื่อมโยงกับกรมบัญชีกลางในการอนุมัติเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือได้ทันที โดยไม่ต้องจับต้องตัวเงินหรือผ่านเจ้าหน้าที่ เป็นการปรับรูปแบบการทำงานให้มีความโปร่งใสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ซึ่งเวลานี้ผู้สูงอายุจำนวนมากใช้สมาร์ทโฟนได้ หรือลูกหลานก็สามารถดำเนินการให้ได้ แอพพลิเคชั่นนี้ได้มีการนำไปทดสอบใช้กับผู้สูงอายุแล้ว ได้รับผลตอบรับที่ดี อีกทั้ง ผส.ได้มีการลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง รพ.โรคทรวงอก และ รพ.วัดไร่ขิง เพื่อเพิ่มช่องทางการใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นในการดูแลรักษาสุขภาพ.

ผส.ได้จัดทำโกลด์ แอพพลิเคชั่น (Gold Application) เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้สูงอายุ โดยเป็นแอพที่สื่อสารเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุ... 17 เม.ย. 2561 00:38 17 เม.ย. 2561 02:43 ไทยรัฐ