วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อนุมัติแนวปฏิบัติหลักสูตร-ตั้งคลินิกให้คำปรึกษา

อนุมัติแนวปฏิบัติหลักสูตร-ตั้งคลินิกให้คำปรึกษา

  • Share:

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกอ.ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติในการรับทราบหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยให้ทำวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจน และนำกลับมาเสนอที่ประชุมอีกครั้ง เพื่อออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และใช้ปฏิบัติในเดือน พ.ค.นี้ แนวปฏิบัติใหม่มีสาระสำคัญคือ สกอ.จะประเมินผลจากผลการประกันคุณภาพภายใน หรือไอคิวเอ ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กรอกข้อมูลเองทั้งหมดผ่านออนไลน์ ซึ่ง สกอ.จะขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยใช้องค์ประกอบที่ 1 เรื่องเกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติอาจารย์ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน และต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี หากหลักสูตรไม่ผ่านการประเมินภายใน เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน สกอ.จะไม่แจ้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้รับรองเงินเดือนผู้เรียน และแจ้งมหาวิทยาลัยให้งดรับนักศึกษาหรือปิดหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน และให้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใน 3 เดือน ถ้ามหาวิทยาลัยทำไม่ได้ สกอ.จะต้องเข้าไปคุ้มครองผู้เรียนทุกชั้นปี เช่น ให้โอนนักศึกษาไปเรียนในสาขาอื่นที่หลักสูตรใกล้เคียงกัน โอนย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น เป็นต้น

เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อว่า เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้ว ภายใน 7 วันจะต้องใส่ข้อมูลในระบบออนไลน์ให้ชัดเจนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพราะหากไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.ก็จะขึ้นตัวแดงไว้ นอกจากนี้ สกอ.จะมีการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่มีปัญหาหรือตอบข้อสงสัยเรื่องหลักสูตร จะได้ผ่านการประเมิน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้