วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จัดตั้ง “สถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น”

จัดตั้ง “สถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น”

  • Share:

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานฯ ตั้งสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกขึ้น เพื่อให้การจัดการสัตว์ป่าและการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ เช่น เสือโคร่ง ช้างป่า กระทิง วัวแดง รวมทั้งสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง เพราะพื้นที่ป่ามรดกโลกแห่งนี้มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าของประเทศไทยและระดับนานาชาติ และโดยเฉพาะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์เสือโคร่ง ตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติ เพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง พ.ศ. 2553-2565 ว่าด้วยการอนุรักษ์และติดตามผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเพิ่มจำนวนประชากรเสือโคร่งให้มากขึ้น 50%

อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ระยะแรกของการดำเนินการมีแผนเร่งด่วนในการติดตามและประเมินประชากรเสือโคร่งและเหยื่อในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ศึกษาและติดตามการเข้าใช้ประโยชน์อุโมงค์เชื่อมผืนป่าของถนนสาย 304 ระหว่างอุทยานฯทับลานและอุทยานฯเขาใหญ่ และศึกษาเส้นทางการเดินทางและการเข้าใช้ประโยชน์ของกระทิงนอกพื้นที่อนุรักษ์ ยังเป็นแนวทางจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยกรมอุทยานฯได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลป้องกัน ตลอดจนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมด้วยเพื่อควบคุมและป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น

นายธัญญากล่าวอีกว่า การจัดการพื้นที่มรดกโลก จำเป็นต้องมีหน่วยงานปฏิบัติที่เป็นศูนย์กลางดำเนินงานทางวิชาการที่เข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางในการติดตามสถานภาพทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จะเป็นต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสำหรับพื้นที่ป่าอื่นๆต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้