วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือน ดื่มแอลกอฮอล์เกิน 1 ดริงก์ต่อวันอายุจะสั้นลง

รายงานของนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ “แลนเซต” เมื่อ 12 เม.ย. เตือนว่ารัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกมีคำแนะนำให้คนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่สูงกว่าที่ควร และแนะนำให้ดื่มไม่เกิน 1 ดริงก์ต่อวัน (แอลกอฮอล์ไม่เกิน 14 กรัมต่อวัน) ผู้ดื่มมากกว่านั้นจะอายุสั้นกว่าผู้ดื่มน้อยกว่า ขณะที่แต่ละประเทศมีคำแนะนำแตกต่างกันไป โดยสหรัฐฯให้สตรีดื่มไม่เกิน 7 ดริงก์ ผู้ชายไม่เกิน 14 ดริงก์ต่อสัปดาห์ ซึ่งสวีเดน แคนาดา ก็คล้ายกัน แต่หลายประเทศแนะให้ดื่มสูงกว่านั้นมาก

รายงานระบุว่าผู้บริโภคแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 100-200 กรัมต่อสัปดาห์จะอายุสั้นลงราว 6 เดือน และดื่ม 200-350 กรัม จะอายุสั้นลง 1-2 ปี ดื่มมากกว่า 350 กรัม จะอายุสั้นลงถึง 5 ปี เมื่อเทียบกับผู้ที่ดื่มน้อยกว่า และโดยค่าเฉลี่ยทุกการดื่ม 1 หน่วยที่มีแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 100 กรัมขึ้นไป จะทำให้มีอายุสั้นลง 15 นาที รายงานชิ้นนี้ได้มาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 83 ชิ้นใน 19 ประเทศที่มีรายได้สูง และผู้ถูกวิจัยมีเกือบ 600,000 คน อายุระหว่าง 30-100 ปี.

รายงานนานาชาติเตือนรัฐบาลหลายประเทศ แนะนำประชาชนให้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 ดริงก์ต่อวัน เพราะหากดื่มเกินกว่านั้นจะส่งผลให้อายุสั้นลง... 14 เม.ย. 2561 00:03 14 เม.ย. 2561 05:11 ไทยรัฐ


advertisement