วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ว่าด้วยหลักอาวุโส

ว่าด้วยหลักอาวุโส

โดย ซี.12
8 พ.ย. 2553 05:00 น.
  • Share:

เขียนถึงเรื่อง "อาวุโสในราชการ" มาหลายตอน มีเสียงขานรับจากวงราชการมากมายพอสมควร

รายหนึ่งเป็นอดีตข้าราชการมหาดไทยที่ผันตัวเองไปอยู่สำนักนายกรัฐมนตรี คือ ดร.นคร เสรีรักษ์ ส่งความเห็นมาร่วมรายการว่า

เมื่อย้อนไปอ่านบันทึกเก่าๆ สมัยทำงานบุคคลเมื่อหลายปีก่อนโน้น จากนั้นจึงสอบถามผู้รู้อีกหลายท่าน จึงได้ความว่า ในการจัดลำดับอาวุโส ส่วนราชการยังปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ตั้งแต่ ปี 2529 ถึงวันนี้ ยังไม่มีอะไรใหม่กว่านี้

การจัดลำดับอาวุโสในราชการนั้น คัมภีร์ที่ส่วนราชการต่างๆ ยึดถือกันตลอดมาคือหนังสือที่ นร 0604/1184 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2529 ซึ่งระบุว่า

สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญนั้น มิได้มีระเบียบแบบแผนในการจัดลำดับอาวุโสไว้ชัดเจน แต่สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะจัดลำดับอาวุโสในราชการของข้าราชการดังกล่าวได้ตามลำดับ ดังนี้

1. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 2. ถ้าเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 3. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเดียวกันพร้อมกัน ผู้ใดได้รับเงินเดือนมากกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 4. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนเท่ากัน ผู้ใดมีอายุราชการมากกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 5. ถ้าเป็นผู้ที่มีอายุราชการเท่ากัน ผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นสูงกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 6. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกัน ผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนั้นก่อนให้ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 7. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ผู้ใดมีอายุแก่กว่าให้ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

นั่นก็คือ เมื่อส่วนราชการจะจัดทำบัญชีเรียงลำดับอาวุโส เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาบริหารบุคคล ก็ต้องเริ่มที่การดู "ระดับตำแหน่ง" หรือ "ซี" ซีสูงอาวุโสกว่าซีต่ำ ซีเท่ากัน ใครได้ซีนั้นก่อนอาวุโสกว่า ซีเท่ากัน ได้ซีนั้นพร้อมกัน คนเงินเดือนมากกว่าอาวุโสกว่า เงินเดือนเท่ากัน คนที่มีอายุราชการมากกว่าอาวุโสกว่า อายุราชการเท่ากัน คนได้รับเครื่องราชฯชั้นสูงกว่าอาวุโสกว่า ได้รับเครื่องราชฯชั้นเดียวกัน คนได้รับก่อนอาวุโสกว่า ถ้าได้รับเครื่องราชฯชั้นเดียวกันพร้อมกัน จึงดูอายุตัวคนแก่กว่าให้ถือว่าอาวุโสกว่า

มาถึงวันนี้ ที่โดยผลของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 ทำให้ระบบซีหมดสิ้นไป มีระบบแท่งเข้ามาแทนที่ การจัดลำดับอาวุโสในราชการจึงน่าจะมีปัญหา การเทียบเคียงกับเกณฑ์เดิมที่ใช้มายี่สิบกว่าปี ก็คงพอกล้อมแกล้มไปได้ แต่แนวทางที่ชัดเจนยังคงจำเป็น จะให้ส่วนราชการไปเทียบเคียงกำหนดกันเองคงไม่เหมาะ

โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายหน่วยงานได้ สะท้อนภาพความไม่เอาไหนของการจัดการงานบุคคล ที่ดูจะทำลายมากกว่าบำรุงขวัญและกำลังใจคนทำงาน.

 

"ซี.12"

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้