วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลีลาวดีต้นใหญ่ อายุร่วม 100 ปี แตกก้านใบ ปกคลุมวัดพระธาตุจอมทอง ร่มรื่น

ผู้คนทั่วสารทิศ เดินทางกราบไหว้ พระเจ้าทันใจ พร้อมชื่นชม ลีลาวดีต้นใหญ่ อายุร่วม 100 ปี ที่ ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาปลูกไว้  แตกกิ่งก้าน ปกคลุมทั่ววัดพระธาตุจอมทอง สร้างความร่มรื่น สวยงาม ให้กับวัด 

วันที่ 4 เม.ย. 61 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังวัดพระธาตุจอมทอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อชมต้นจำปา หรือต้นลีลาวดี และอีกชื่อหนึ่งก็คือลั่นทม ที่ยืนต้นอยู่ในเขตที่ตั้งองค์พระธาตุจอมทอง หรือด้านหลังมณฑปของพระเจ้าทันใจ บนดอยจอมทอง ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งและมีอายุกว่า 500 ปี คู่กับพระเจ้าตนหลวงพระคู่บ้านคู่เมือง จ.พะเยา ที่ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาปลูกไว้หลังจากที่มาบูรณะวัดพระธาตุจอมทอง

ทั้งนี้ ทุกวันจะมีผู้คนพากันเดินทางมากราบไหว้พระธาตุจอมทองพระเจ้าทันใจที่พระครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาได้พาญาติโยมทำการบูรณะวัดพระธาตุจอมทอง ที่ได้ปลูกต้นจำปาลาวไว้เมื่อปี พ.ศ.2473 รวม (อายุ 88 ปี) จนต้นใหญ่โตแตกกิ่งก้าน ออกดอก ปกคลุมแผ่ไปทั่วบริเวณ วัดพระธาตุจอมทองสร้างความร่มรื่นและความ สวยงาม ให้กับวัด

พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทธสาวโก เจ้าอาวาส วัดพระธาตุจอมทอง กล่าวว่า ต้นจำปาลาว หรือ ต้นลีลาวดีโดยทั่วไปจะมีลักษณะตรงแต่ต้นลีลาวดีของพระธาตุจอมทองจะมีการเอียงโน้มเหมือนกับ เป็นต้นไม้ที่ได้รับการเสกสรรปั้นแต่งจากสิ่งที่เรามองไม่เห็น มันจะมีความโน้มเอียง อายุหลายร้อยปี ลักษณะต้นใหญ่ จะเกิดก่อนหรือปลูกก่อน วิหารพระเจ้าทันใจ โดยครูบาเจ้าศรีวิชัยได้มาทำการบูรณะวัดพระธาตุจอมทองและได้ปลูกไว้เมื่อปี พ.ศ.2473 รวมอายุ 88 ปี

ซึ่งได้มีผู้คนพากันเดินทางมากราบไหว้พระธาตุจอมทอง พระเจ้าทันใจ หลังจากต้นจำปาลาวได้ใหญ่โตก็ได้เอากิ่งก้านมาแยกปลูกไว้ตามบริเวณวัดพระธาตุจอมทอง จนเมื่อถึงฤดูออกดอกจะออกดอกสวยงามซึ่งในระยะนี้ ช่วงเข้าพรรษาต้นจำปาจะไม่ออกดอกหากพอถึงเดือนเมษายน จะออกดอกพร้อมกันอย่างสวยงามทั่วบริเวณวัดพระธาตุจอมทอง


สำหรับต้นจำปาลาว มักจะปลูกไว้ตามที่สาธารณะ สถานที่ราชการ แต่ไม่ควรเอามาปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพราะคนโบราณถือกันมากว่าหากปลูกไว้จะเกิดปัญหากับครอบครัว ดังนั้นผู้คนชาวเหนือมักจะไม่นิยมเอาต้นจำปาลาวมาปลูกไว้ที่บ้าน ทุกวันนี้มีผู้คนเดินทางมากราบไหว้ พระธาตุจอมทอง พระเจ้าทันใจก็จะเห็นต้นจำปาลาวทุกวัน.

ผู้คนทั่วสารทิศ เดินทางกราบไหว้ พระเจ้าทันใจ พร้อมชื่นชม ลีลาวดีต้นใหญ่ อายุร่วม 100ปี ที่ ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาปลูกไว้ แตกกิ่งก้าน ปกคลุมทั่ววัดพระธาตุจอมทอง สร้างความร่มรื่น สวย 4 เม.ย. 2561 10:09 4 เม.ย. 2561 10:41 ไทยรัฐ