วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พัฒนาทักษะการบริการผ่านหลักสูตร "Nai Lert Butler"

พัฒนาทักษะการบริการผ่านหลักสูตร "Nai Lert Butler"

  • Share:นายเลิศบัตเลอร์ โดยนายเลิศกรุ๊ป เกิดจากความมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับแขกคนสำคัญอันเป็นสิ่งที่นายเลิศกรุ๊ปยึดถือและปฏิบัติมาอย่างยาวนาน ร่วมกับธรรมเนียมและวิธีการที่มีมาตรฐานสากลของบัตเลอร์จากประเทศอังกฤษ และวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ของไทย เพื่อให้นายเลิศบัตเลอร์ไม่เป็นเพียงบัตเลอร์ผู้ให้บริการ แต่เป็นบัตเลอร์ผู้ใส่ใจที่จะสร้างประสบการณ์ความสุขให้กับลูกค้าที่ใช้บริการกับนายเลิศบัตเลอร์

นายเลิศบัตเลอร์ ตั้งอยู่ภายในปาร์คนายเลิศ สถานที่สำคัญที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน กว่า 100 ปีที่ปาร์คนายเลิศได้ถูกสร้างขึ้น โดยพระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) นายห้างผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทำธุรกิจติดต่อกับต่างประเทศ จนมีธุรกิจอันหลากหลายเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด เช่น ห้างนายเลิศ โรงน้ำแข็งแห่งแรกของเมืองไทย รถเมล์ขาว เรือเมล์ขาว และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่นำความเจริญมาสู่ประเทศไทยเป็นอย่างมากสืบต่อมาจนถึงท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ บุตรสาวคนเดียวของนายเลิศ ผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมทั้งไทยและต่างประเทศ ในด้านการเรือน และการบริการ รวมถึงไลฟ์สไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ ที่ผสมผสานความเป็นไทย เข้ากับวัฒนธรรม และธรรมเนียมจากตะวันตกได้เป็นอย่างดี

จากการให้บริการที่เป็นเลิศมาโดยตลอด ทำให้ปาร์คนายเลิศเป็นที่ไว้ใจและได้มีโอกาสได้รับแขกบ้านแขกเมือง และอาคันตุกะสำคัญๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ญี่ปุ่น ราชวงศ์สวีเดน และราชวงศ์ภูฐาน รวมถึงผู้นำประเทศ ทั้งจากยุโรป และอเมริกา

ด้วยประสบการณ์ที่ได้กล่าวมานี้ นำไปสู่การถ่ายทอดวิถีของนายเลิศบัตเลอร์ ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างศาสตร์การบริการที่ครบทุกด้าน หล่อหลอมจากอดีตจนถึงปัจจุบันทำให้ นายเลิศบัตเลอร์ มีความเป็นเอกลักษณ์ เหมาะสมและลงตัว

หลักสูตรของนายเลิศบัตเลอร์ 

นายเลิศบัตเลอร์ได้นำหลักสูตร จากสถาบันบริติชบัตเลอร์อินสทิทิวส์ ประเทศอังกฤษ โดยมีคลาสพิเศษ ซึ่งสอนโดย Mr. Gary Williams ผู้อำนวยการใหญ่ของสถาบันบริติชบัตเลอร์อินสทิทิวส์ นายเลิศบัตเลอร์ยังมีหลักสูตรการสอนบัตเลอร์ที่หลากหลาย โดยเริ่มจากหลักสูตรที่เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรรอยัลบัตเลอร์ (5 วัน) และการดูแลความสะอาดอย่างเป็นมืออาชีพ (2 วัน) โดยหลักสูตรรอยัลบัตเลอร์ จะจัดสอนธรรมเนียมปฏิบัติของบัตเลอร์แบบอังกฤษในรายละเอียดทั้งหมด เช่น วิธีการใช้ท่าทาง การดูแลใส่ใจในรายละเอียดก่อนการบริการ และเตรียมการเสิร์ฟในรูปแบบต่างๆ หลักสูตรการดูแลความสะอาดอย่างเป็นมืออาชีพ จะจัดสอนวิธีการดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยก่อนการบริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความประทับใจสูงสุด

วิธีการสอนจะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการบริการของบัตเลอร์ โดยสามารถซักถามในรายละเอียด และทดลองปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับอย่างเหมาะสม


ในปัจจุบัน ธุรกิจการบริการมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ด้วยเสน่ห์การบริการแบบไทย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้ให้บริการที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้การบริการในระดับดีเยี่ยมซึ่งเกินกว่าความคาดหวังจากการบริการปกติทั่วไป

นายเลิศบัตเลอร์มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของผู้ให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในรายละเอียดการให้บริการลูกค้าและทักษะที่จำเป็นสำหรับบัตเลอร์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถามข้อสงสัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกหัวข้อการอบรม และทดลองใช้ทักษะของบัตเลอร์ในสถานการณ์การให้บริการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจจากประสบการณ์การทำงานจริง ผู้ที่เข้าอบรม 2 หลักสูตรนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันบริติชบัตเลอร์อินสทิทิวส์ และ นายเลิศบัตเลอร์

อ่านเพิ่มเติม...