วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศน.เผยยอดบวช 2.8 แสนคนถวายสมเด็จพระเทพฯ

ศน.เผยยอดบวช 2.8 แสนคนถวายสมเด็จพระเทพฯ

  • Share:

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 โดยจัดกิจกรรมขึ้นทั่วประเทศ ดำเนินการระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-15 เม.ย. โดยส่วนกลางจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี จำนวน 299 รูป/คน โดยแบ่งเป็นสามเณร จำนวน 200 รูป และศีลจาริณี จำนวน 99 คน ส่วนภูมิภาคได้ประสานไปยังสำนักงานวัฒนธรรม 76 จังหวัดร่วมกันจัดขึ้นในวัดที่กำหนด ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจบวชมากกว่า 280,000 คนทั่วประเทศ

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ในปีนี้ ศน.ได้ประสานงานไปยัง สวจ.ให้มีการเพิ่มเกณฑ์การบวชให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม โดยส่งเสริมให้วัดจัดบรรพชาและบวชอย่างน้อย 20 รูป/คนขึ้นไป มีระยะเวลาบวชไม่ต่ำกว่า 15 วัน เพื่อให้ผู้บวชได้มีเวลาที่เหมาะสมในการเรียนรู้และซึมซับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นย้ำด้านศาสนพิธี การประพฤติตน มารยาทไทย ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเพื่ออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้