วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตั้ง "ประสาท" นั่งรักษาการ มสธ.

ตั้ง "ประสาท" นั่งรักษาการ มสธ.

  • Share:

ตามที่ รศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนสภาวิชาการ ซึ่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนสภาวิชาการ ในวันที่ 22 มี.ค.2561 ซึ่งจะส่งผลให้ รศ.ดร.ภาณุมาศต้องพ้นจากตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี มสธ.นั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา มสธ.ได้ทำหนังสือแจ้งให้ทราบว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ มสธ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภามหาวิทยาลัยจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 จึงแต่งตั้ง ศ.ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้รักษาการแทน อธิการบดี มสธ. ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.2561 เป็นต้นไป

สำหรับ ศ.ดร.ประสาทเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุรนารี (มทส.) หลายสมัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโท ม.อินเดียนา สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก ม.อริโซนาสเตต สหรัฐอเมริกา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้