วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มก.ประกาศต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

มก.ประกาศต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

  • Share:

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ผู้บริหารและบุคลากร มก.ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ แสดงเจตจำนงการบริหารงานและดำเนินงานด้วยคุณธรรมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยยึดมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พร้อมประกาศขับเคลื่อนและปรับปรุงการดำเนินงานเตรียมรับการประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป โดยในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 83.5 ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนระดับสูงมาก สำหรับปี 2561 มก.ได้ดำเนินการทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้มีการประชุมมาแล้วในปีนี้จำนวน 2 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนและปรับปรุงการดำเนินงาน เตรียมรับการประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้