วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin

วันนี้ ผมขออนุญาตรับใช้ถึง adverb ที่แสดงความเห็นอย่างกว้างๆ ที่เห็นใช้กันมากๆ ก็เช่น for the most part ที่แปลว่า โดยมาก อย่างเช่น The students are for the most part from Thailand. นักเรียนส่วนใหญ่มาจากเมืองไทย ตอนที่ไปแซนตาเฟ (Santa Fe) เมืองหลวงของรัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ผมถามคนที่นั่นเกี่ยวกับที่มาของรถยนต์ นายกเทศมนตรีเมืองแซนตาเฟตอบว่า The automobiles in Santa Fe, for the most part, are manufactured in Japan. รถยนต์ในแซนตาเฟส่วนใหญ่ผลิตในญี่ปุ่น

อีกคำหนึ่งก็คือ in general ที่หมายถึง โดยทั่วไป คำนี้มีความหมายเท่ากับ generally เมื่อผมถามว่า คนที่จะเข้ามาดูคอนเสิร์ตที่เมืองซารันสค์ (Saransk) เมืองหลวงของสาธารณรัฐมอร์ดวิเนีย รัสเซีย จะต้อง
ซื้อตั๋วยังไง ฝ่ายโน้นตอบว่า In general, they buy the tickets in advance. โดยทั่วไป พวกเขาต้องซื้อตั๋วล่วงหน้า

อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจ in principle คำว่า principle พริน’ซะเพิล สื่อถึง หลักธรรม กฎ วลี in principle อาจจะสื่อถึง โดยหลักการ โดยทฤษฎี While villagers support the idea of a new garbage dump in principle, few of them are happy to learn that it will be built near their homes. โดยหลักการชาวบ้านที่สนับสนุนการสร้างบ่อทิ้งขยะแห่งใหม่ จะมีน้อยมากที่จะยอมให้บ่อขยะที่ว่าถูกสร้างอยู่ใกล้บ้านของตนเอง.

อ่านเรื่อง Sentence Adverb ทั้งหมดได้ที่นี่

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้