วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทางหลวงแจงเอง! ไม่จ่ายใบสั่งจราจร แม้ต่อภาษีได้ แต่ไร้ป้ายวงกลม 1 ปี

ไม่ชัวร์อย่าแชร์ รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ออกโรงเอง! อธิบายชัด ใบสั่งทุกประเภทต้องไปจ่ายค่าปรับ รวมไปถึงใบสั่งจากกล้องด้วย ระบุ หากไม่จ่ายแม้ต่อภาษีได้ แต่ไร้ป้ายวงกลม 1 ปี

โซเชียลยังกระหน่ำแชร์มั่วซั่ว กรณีใบสั่งจากกล้องของตำรวจจราจรบนท้องถนน ระบุข้อความ "ศาลไม่อนุมัติให้ออกใบสั่งจากกล้องได้ และตำรวจก็ไม่สามารถเรียกค่าปรับได้ด้วย..ไม่ต้องจ่ายนะครับ" พร้อมฟอร์เวิร์ดคลิปวิดีโอการบรรยายของนายตำรวจท่านหนึ่ง ซึ่งหากใครได้เปิดชมจนจบคลิปจะทราบว่าข้อมูลที่ตำรวจบรรยายกับ การจั่วหัวข้อไม่สอดคล้องกันโดยสิ้นเชิง ทาง "ไทยรัฐออนไลน์" ได้สายตรงสอบถามไปยัง พ.ต.อ.เอกราช ลิ้มสังกาศ รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ถึงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว 

“ในกรณีที่ผู้ได้รับใบสั่งไม่เสียค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหนังสือเตือนที่เจ้าพนักงานตำรวจได้แจ้งให้ทราบ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งข้อมูลใบสั่งค้างชำระดังกล่าวไปยังกรมการขนส่งทางบก และเมื่อเจ้าของรถมาชำระภาษีประจำปี ให้นายทะเบียนแจ้งข้อมูลใบสั่งค้างชำระดังกล่าวให้ทราบ หากยังไม่ประสงค์จะเสียค่าปรับตามใบสั่งก็ให้รับชำระภาษีประจำปีไว้ และออกหลักฐานชั่วคราวแทนการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ให้เจ้าของรถ (ซึ่งใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีได้ 30 วัน ) และเมื่อได้ชำระค่าปรับตามใบสั่งแล้วจึงนำหลักฐานมารับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีต่อไป” 

สรุปความได้ว่า หากเจ้าของรถไม่ชำระค่าปรับค้างจ่าย สามารถเสียภาษี ต่อทะเบียนรถได้ แต่จะไม่ได้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี หรือป้ายวงกลม ซึ่งการขับขี่รถโดยไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี หรือป้ายวงกลมนั้น จะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ฯ มาตรา 11 ประกอบมาตรา 60 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท แต่อย่างไรก็ดี ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบก อยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมการเชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าว ซึ่งหากแล้วเสร็จเมื่อใดการบังคับใช้ตามคำสั่ง คชส.ดังกล่าวก็จะมีผลในการปฏิบัติจริงต่อไป

"อย่าเชื่อข่าวลือ ก่อนแชร์อะไรต่อๆ กัน อยากให้ช่วยเปิดวิดีโอที่บรรยายทำความเข้าใจเรื่องนี้เสียใหม่ เพราะการแชร์โดยไม่ตรวจสอบ อาจทำให้เกิดความเข้าใจอันคลาดเคลื่อนในสังคม และอาจเป็นเหตุให้เกิดการละเมิดกฎหมายก่ออันตรายแก่ผู้ขับขี่โดยทั่วไป" 

ไม่ชัวร์อย่าแชร์ รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ออกโรงเอง! อธิบายชัด ใบสั่งทุกประเภทต้องไปจ่ายค่าปรับ รวมไปถึงใบสั่งจากกล้องด้วย ระบุ หากไม่จ่ายแม้ต่อภาษีได้ แต่ไร้ป้ายวงกลม 1 ปี 27 ก.พ. 2561 21:00 28 ก.พ. 2561 13:47 ไทยรัฐ