วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตำรวจทางหลวง เปลี่ยนไฟท้ายรถฟรีทั่วพื้นที่อีสาน ลดอุบัติเหตุ เจ็บ-ตาย

เปลี่ยนไฟท้ายจักรยานยนต์ฟรี ช่วยชีวิตชาวบ้าน ตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ ขยายเขตพื้นที่ เปลี่ยนฟรีในภาคอีสาน ​ตามแนวทาง พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์ ลดบาดเจ็บล้มตายจากการใช้รถ ใช้ถนน

​เปลี่ยนไฟท้ายจักรยานยนต์ฟรี ช่วยชีวิตชาวบ้าน ตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ ขยายเขตพื้นที่ เปลี่ยนฟรีในภาคอีสาน ​ตามแนวทาง พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์ ลดบาดเจ็บ ล้มตายจากการใช้รถ ใช้ถนน

จากสถิติอุบัติเหตุ ประเทศไทยมีสถิติการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นลำดับที่ 2 ของโลก รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาด้านการจราจรเป็นนโยบายเร่งด่วน ที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยกำหนดเป้าหมายในการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลมีหลายด้านทั้งการบังคับใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือและให้บริการ

กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถือเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนบนทางหลวง จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน และลดอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน การให้บริการและบังคับใช้กฎหมายเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางหลวงร่วมกันอย่างปลอดภัย มีการแสวงหาความร่วมมือกับภาคประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายรักษาความปลอดภัยในการใช้ทางหลวง เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง

​พ.ต.ต.วิษณุ คำโนนม่วง สารวัตรตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ ได้ข้อมูล และวิเคราะห์อุบัติเหตุ พบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในพื้นที่เกิดจากปัญหาการชนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีไฟท้าย ซึ่งเกิดขึ้นมากบนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน โดยได้ขับรถตรวจตราในพื้นที่ช่วงกลางคืน พบว่ารถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ไม่มีไฟท้าย เห็นว่าการแก้ไขปัญหาโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียว ไม่สามารถให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการเปลี่ยนไฟท้ายฟรี ช่วยชีวิตชาวบ้าน

ซึ่งบางครั้งหลอดไฟท้ายเพียง 5-10 บาท แต่ประชาชนมักจะละเลยไม่สนใจ หรือประชาชนตามพื้นที่ชนบทไม่มีเงินที่จะเปลี่ยนและไม่ได้ใส่ใจ เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่นำมาซึ่งความสูญเสียของตนเองและผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนน การบังคับใช้กฎหมายเพื่อปรับก็คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงได้ร่วมกับภาคเอกชนเปลี่ยนไฟท้ายให้ฟรี เพื่อช่วยชีวิตของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีไฟท้าย เพื่อร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุ

การดำเนินการตามโครงการจะมี 2 รูปแบบ คือ 1. ออกไปตรวจเจอแล้วเปลี่ยนฟรีให้ทันที 2. ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านสามารถมาเปลี่ยนไฟท้ายฟรี ได้ที่ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงทุกแห่ง แต่ทุกครั้งที่ได้ดำเนินการ จะแจ้งเตือนชาวบ้านว่ารถจักรยานยนต์ดังกล่าวที่ไม่มีไฟท้าย เป็นความผิดตามกฎหมาย ข้อหาอุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่ตำรวจทางหลวงจะไม่เปรียบเทียบปรับ ครั้งนี้จะว่ากล่าวตักเตือน แล้วทำการเปลี่ยนให้ฟรี แต่ขอให้กลับไปดูแลรถของตัวเองให้ดีก่อนออกมาขับขี่ทุกครั้ง โดยเฉพาะในเวลากลางคืน หากรถไม่มีไฟท้ายจะเกิดอันตรายกับคนใช้รถใช้ถนน รวมทั้งตัวผู้ขับขี่เองด้วย หลังจากทำโครงการนี้มาตั้งแต่เดือน ม.ค. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟท้ายใน จ.บุรีรัมย์ ไปกว่า 400-500 คัน หลังโครงการเริ่ม ได้รับผลตอบรับโครงการที่ดีจากประชาชนในพื้นที่

พ.ต.อ.จตุพล เร่งถนอมทรัพย์ ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จึงสั่งการให้ขยายโครงการไปยังทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน ​ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดี ช่วยลดอุบัติเหตุ เปลี่ยนไฟท้ายฟรี การบริการด้วยใจจริงจากตำรวจทางหลวง ในยุคของ พ.ต.อ.ชัช สุกแก้วณรงค์ รักษาการผู้บังคับการตำรวจทางหลวง

เปลี่ยนไฟท้ายจักรยานยนต์ฟรี ช่วยชีวิตชาวบ้าน ตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ ขยายเขตพื้นที่ เปลี่ยนฟรีในภาคอีสาน ​ตามแนวทาง พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์ ลดบาดเจ็บล้มตายจากการใช้รถ ใช้ถนน 27 ก.พ. 2561 17:39 27 ก.พ. 2561 18:16 ไทยรัฐ