วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงศาลฎีกา-องค์กรอิสระ ส่งตัวแทนเฟ้นหา 7 กกต.รอบใหม่

เลขาธิการวุฒิสภา เผยทำหนังสือแจ้งมติ สนช.ส่งถึงที่ประชุมศาลฎีกา-องค์กรอิสระ ให้ส่งตัวแทนร่วมสรรหา 7 กกต.รอบใหม่ 

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.61 นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการสำนักงานวุฒิสภา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าการสรรหา 7 กกต.รอบใหม่ว่า ได้ทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไปยังที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ให้ดำเนินการคัดเลือก 2 ตัวแทนจากสายศาลฎีกาแล้ว เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา ขณะที่รายชื่ออีก 5 คน ที่คณะกรรมการสรรหา กกต.จะคัดเลือกนั้น อยู่ระหว่างขั้นตอนธุรการ

โดยในวันที่ 27 ก.พ.จะทำหนังสือไปยังองค์กรอิสระ ที่ไม่มีตัวแทนร่วมเป็นกรรมการสรรหา กกต.รอบที่แล้ว 3 องค์กร คือ ตัวแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตัวแทนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และตัวแทนผู้ตรวจการแผ่นดินส่งตัวแทนเข้ามาร่วมการสรรหาภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพราะการสรรหา กกต.รอบที่แล้ว มีองค์ประชุมกรรมการสรรหาอยู่แค่ 5 คน

ดังนั้นเมื่อเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ จึงอยากให้องค์ประชุมครบ 8 คน อย่างไรก็ตามเมื่อได้รายชื่อกรรมการสรรหาครบแล้ว จะนัดประชุมเพื่อกำหนดวันเปิดรับสมัครผู้สนใจรับการสรรหาเป็น กกต.ต่อไป.

เลขาธิการวุฒิสภา เผยทำหนังสือแจ้งมติ สนช.ส่งถึงที่ประชุมศาลฎีกา-องค์กรอิสระ ให้ส่งตัวแทนร่วมสรรหา 7 กกต.รอบใหม่ 27 ก.พ. 2561 17:03 27 ก.พ. 2561 17:59 ไทยรัฐ