วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สภาสตรีฯ จัดสัญจร 4 ภาค ตีปี๊บสร้างเครือข่ายสตรีเข้มแข็ง

สภาสตรีฯ จัดสัญจร 4 ภาค ตีปี๊บสร้างเครือข่ายสตรีเข้มแข็ง

  • Share:

สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดสัญจรเยี่ยมองค์กรสมาชิก 4 ภาค เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น พร้อมตีปี๊บเชิญชวนองค์กรสตรีมาสมัครเป็นสมาชิกเพื่อสร้างเครือข่ายสตรีให้มีความเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.61 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "สัญญจรเยี่ยมองค์กรสมาชิกสภาสตรี 4 ภาค ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ" โดยมี นางเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ น.ส.จรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมโครงการ ณ โรงแรมเคนทารี เบย์ อ.เมือง จ.ระยอง

อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้นำองค์กรสตรีร่วมงานคับคั่ง อาทิ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยอง นางสุจิตรา ศรีนาม นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดจันทบุรี นางเนตรชนก คาดี นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสุภาภรณ์ เทียนไชย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดชลบุรี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยอง ได้นำองค์กรสมาชิกเข้าร่วมโครงการ รวม 12 องค์กร ประมาณ 200 คน 

สำหรับ การจัดกิจกรรมโครงการ "ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ" ได้จัดให้มีการเปิดเวที "จับเข่าเล่าสู่กันฟัง" โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นางเบญจมาศ ปริญญาพล นางจิตรี จิวะสันติการ และ น.ส.เบญจมาศ รุจิรวงศ์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดกับเครือข่ายองค์กรสมาชิก ซึ่งเป็นตัวแทนของสตรีไทยภาคตะวันออก และภาคกลาง

ดร.วันดี กล่าววว่า จะจัดโครงการดังกล่าวขึ้นในพื้นที่ 4 ภาค ทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสมาชิกให้แน่นแฟ้น จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างองค์กรสมาชิก เพื่อประโยชน์แก่สตรี และประเทศชาติ จะมีการเสริมสร้างระบบเครือข่ายองค์กรสมาชิกทุกระดับให้เป็นรูปแบบนำสมัย พร้อมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความโดดเด่น รวมทั้งช่วยเหลือให้องค์กรสมาชิกได้รับความรู้ต่างๆ เช่น กฎหมายขั้นพื้นฐานสำหรับสตรี ความรู้เพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ เป็นต้น ดังนั้นจึงขอเชิญชวนองค์กรสตรีที่ยังมิได้เป็นสมาชิกมาสมัคร เพื่อสร้างเครือข่ายขององค์กรสตรีให้มีมั่นคงแข็งแรงต่อไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้