วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.ยาสูบ เผยผลสำรวจนิด้า ชี้ ก.ม.ใหม่สร้างภาระ-ไม่ช่วยลดนักสูบ

ส.ยาสูบไทย เผยผลสำรวจนิด้าโพล ร้านค้าปลีกขนาดเล็กทั่วประเทศ ต่อผลกระทบจาก ก.ม.ยาสูบใหม่ เกินครึ่งชี้ไม่สามารถช่วยลดนักสูบได้ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ-สร้างภาระเพิ่มขึ้นให้กับร้านค้าขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.61 นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวว่า สมาคมการค้ายาสูบไทย ซึ่งมีสมาชิกเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ที่ขายบุหรี่ทั่วประเทศ 1,000 ราย เผยผลสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดยศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เกี่ยวกับผลกระทบจาก "พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ" ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา และในเดือนมีนาคมนี้ก็จะครบกำหนดการบังคับใช้หกเดือนแรก โดยผลสำรวจชี้ว่า ร้อยละ 52 เห็นว่ามาตรการใหม่ต่างๆ นั้นไม่สามารถช่วยลดจำนวนผู้สูบได้ โดยเหตุผลสามอันดับแรกคือ 1.ผู้บริโภคยังมีความต้องการสูบเท่าเดิม 2.คนเปลี่ยนไปสูบยาเส้นหรือบุหรี่นอกแทนเพราะมีราคาถูกกว่า 3.พ.ร.บ.เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ

ทั้งนี้ร้อยละ 63 ของร้านค้ามองว่าธุรกิจของตนได้รับผลกระทบจากพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยมาตรการใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบ อาทิ ห้ามแบ่งขาย ต้องขายทั้งซอง ห้ามตั้งโชว์หรือแสดงผลิตภัณฑ์ ณ จุดขาย ข้อกำหนดเรื่อง “ซองเรียบ” โดยซองบุหรี่ทุกยี่ห้อต้องใช้สีเดียวกันหมดและห้ามพิมพ์โลโก้หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ

สำหรับปัญหาเรื่องผลกระทบจากกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่นี้ ได้แก่
1. สร้างภาระเพิ่มขึ้นกับร้านค้าในการบริหารจัดการ
2. กระทบต่อยอดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบของร้าน
3. กฎหมายขาดความชัดเจน ทำให้ไม่แน่ใจว่าสิ่งใด ทำได้หรือไม่ได้
4. การเข้าตรวจโดยเจ้าหน้าที่หรือความเสี่ยงจากการถูกเจ้าหน้าที่กุม
5. ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบที่อาจมีการบังคับใช้เพิ่มในอนาคต

"ขณะนี้ร้านค้าก็ค่อยๆ ปรับตัวในมาตรการที่ทำได้ ส่วนมาตรการที่ออกมาแล้วทำอะไรไม่ได้มากนัก ก็ต้องรับสภาพกันไปแม้จะไม่ได้ส่งผลในเรื่องประสิทธิภาพลดจำนวนคนสูบ เช่น ห้ามแบ่งขายซึ่งมีผลต่อรายได้ของร้านค้า ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ก็จะครบกำหนด 6 เดือนของการบังคับใช้กฎหมายใหม่ และจะต้องมีการทำกฎหมายลูกออกมาภายใน 12 เดือน ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่มีกว่า 11 ล้านคน ฉะนั้นมาตรการควบคุมใหม่ๆ รวมทั้งกฎหมายลูกที่จะออกมาจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการช่วยลดว่าทำได้จริงตามอ้างหรือไม่ นอกจากนี้ควรจะคำนึงถึงผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องและภาระที่จะเพิ่มขึ้นกับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและสภาพเศรษฐกิจด้วย" นางวราภรณ์ กล่าว. 

ส.ยาสูบไทย เผยผลสำรวจนิด้าโพล ร้านค้าปลีกขนาดเล็กทั่วประเทศ ต่อผลกระทบจาก ก.ม.ยาสูบใหม่ เกินครึ่งชี้ไม่สามารถช่วยลดนักสูบได้ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ-สร้างภาระเพิ่มขึ้นให้กับร้านค้าเล็ก 27 ก.พ. 2561 13:43 27 ก.พ. 2561 14:05 ไทยรัฐ