วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผบ.นทพ.ติวทหารสร้างเว็บไซต์ ขายสินค้าประชารัฐ เพิ่มช่องทางการตลาด

ผบ.นทพ.ติวทหารสร้างเว็บไซต์ ขายสินค้าประชารัฐ เพิ่มช่องทางการตลาด

  • Share:

ผบ.นทพ. เปิดอบรมการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าประชารัฐ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร กำลังพลในการค้าขาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ขณะเดียวกัน "บิ๊กเผือก" ร่วมหารือกิจกรรมกาญจนบุรีโมเดลที่ผ่านไป ร่วมกับรองปลัดฯ พาณิชย์...

เมื่อ 27 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. ที่หน่วยทหารพัฒนา พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) เป็นประธานเปิดการอบรม การสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าประชารัฐ นทพ. เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านบุคลากร โดยให้กำลังพลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกับสถาบันการศึกษา และประชาชนเข้ารับการอบรมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ในการค้าขายเพิ่มช่องทางการตลาดที่ทันสมัย และเป็นตลาดทางเลือก ให้กับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ รวมถึงเปิดโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งต่อไป โดยมี กสส.บก.นทพ.รับผิดชอบการอบรม ณ ห้องอบรม สทพ.นทพ.


ขณะที่ พล.ท.ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสธ.นทพ. เป็นผู้แทน ผบ.หน่วยทหารพัฒนา เดินทางเข้าร่วมประชุม หารือหลังจากการจัดกิจกรรม 1 ประชารัฐ 1 ภูมิภาค (กาญจนบุรีโมเดล) เพื่อศึกษา และหาหนทางแก้ไข ข้อบกพร่องของเครือข่ายภาคีพันธมิตรที่ลงนาม MOU ร่วมกัน ในการเตรียมการและพัฒนา การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ที่ประชาชนต้องได้รับภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

โดยใช้กิจกรรมประชารัฐ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ต่อยอดพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมี คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ณ ห้อง วิมวาทิตย์ 2 ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้