วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปั้น"นครแห่งครัวโลก"

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 ก.พ.61 ได้นำคณะผู้บริหารร่วมหารือกับผู้นำเศรษฐกิจใน 8 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และการลงทุน ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่วันที่ 5-6 มี.ค.นี้ ที่ จ.เพชรบุรี และ จ.สมุทรสาคร โดยเบื้องต้นที่ประชุมเห็นด้วยกับแผนการส่งเสริมและพัฒนาตลาดอาหารทะเล, พัฒนาตลาดกลางสัตว์น้ำ ผัก ผลไม้ และไม้ตัดดอก, ขึ้นทะเบียนและใช้เครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) เป็นเครื่องมือทางการตลาด และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ท้องถิ่น

สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางอาหารทะเล กระทรวงฯ เห็นด้วยกับการผลักดันให้ จ.สมุทรสาคร เป็น “นครแห่งครัวโลก” โดยเฉพาะศูนย์กลางอาหารทะเล เพราะมีผลผลิตอาหารทะเลหลากหลาย เป็นแหล่งอาหารทะเลสำคัญของไทย และจะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ เช่น ผลักดันให้เป็นตลาดเฉพาะสินค้า ส่วนการพัฒนาตลาดกลางสัตว์น้ำ ผัก ผลไม้ และไม้ตัดดอกนั้น หลายจังหวัดในพื้นที่ 8 จังหวัด มีขีดความสามารถในการพัฒนาให้เป็นตลาดกลาง ซึ่งกระทรวงฯ จะช่วยยกระดับตลาด และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในแต่ละด้านต่อไป

นอกจากนี้ จะเร่งผลักดันให้ขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ โดยเฉพาะ จ.สมุทรสาคร ที่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียน แต่มีสินค้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณา คือ มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่ยื่นจดทะเบียนแล้ว จะช่วยพัฒนาและหาช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต เช่น ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม ส้มโอขาวใหญ่ เป็นต้น ขณะเดียวกัน จะผลักดันให้ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าต่างๆ มีการเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วย.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 ก.พ.61 ได้นำคณะผู้บริหารร่วมหารือกับผู้นำเศรษฐกิจใน 8 จังหวัดภาคกลางได้แก่ สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี 27 ก.พ. 2561 08:25 27 ก.พ. 2561 09:54 ไทยรัฐ