วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เชิญเที่ยวงานตลาดนัด 'สุขใจในวิถีเกษตร' 3-4 มี.ค.นี้

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญเที่ยวงานตลาดนัด "สุขใจในวิถีเกษตร" ระหว่าง 3-4 มี.ค. เพื่อร่วมเรียนรู้วิถีเกษตรไทย และอิ่มท้องกับผลผลิตทางการเกษตร พร้อมพบกับผู้เชี่ยวชาญในด้านศาสตร์ภูมิปัญญาเกษตรที่จะมาให้ความรู้...

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เชิญชวนประชาชนเที่ยวงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "สุขใจในวิถีเกษตร" ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 18.00 น. ร่วมเรียนรู้วิถีเกษตรไทย สุขใจ และอิ่มท้องกับผลผลิตทางการเกษตร ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี

โดยสุขภาพดีด้วยวิถีเกษตร เรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยตนเองจากเครือข่ายแพทย์แผนไทย ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านภูมิปัญญาเกษตรประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทย เรียนรู้วิชาของแผ่นดิน อบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้กับปราชญ์ ผู้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตกผลึกความรู้จากการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากความล้มเหลวสู่ความสำเร็จ สามารถพึ่งพาตนเอง พร้อมแบ่งปันให้ผู้อื่น ทั้งองค์ความรู้ และแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา สร้างความสุขบนทางสายกลาง อาทิ "การปลูกแตงกวาลอยฟ้า" เรียนรู้เทคนิคการปลูกแตงกวาแบบลอยฟ้า พร้อมการดูแล โดยอาจารย์โฉม อังสุวรรณ

เรียนรู้การทำเกษตรที่สร้างความสุขให้ทั้งกับตนเองและครอบครัวกับ อาจารย์วิโรจน์ นุ้ยบุตร (ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก) ผู้สร้าง "ความสุขในวิถีธรรมชาติ" เอาใจผู้ (ใกล้) สูงวัย ด้วยหลักสูตร "เกษตรเตรียมเกษียณ…สร้างสุข” เรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างรายได้แบบพอเพียง โดย ร.ต.บัญชา เพ็ชรรักษ์

"ความสุขปลูกได้ ตามศาสตร์ของพ่อ" ร่วมแบ่งปันโดยปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ "สวนผัก 1 ไร่ สร้างสุข สร้างรายได้"…ทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง หลักสูตร "การทำก้อนเห็ดนานาชนิด" "บุษบาห่มผ้า" "การทำฮอร์โมนจากหัวไชเท้า" และอีกหลากหลายวิชาทั้ง ชม ชิม ช็อป สนุกสนานกับการแสดงโชว์สุดพิเศษเพื่อสร้างความสุขแก่ผู้มาร่วมงานได้ชื่นชม ลิ้มรสสินค้าผลผลิตเกษตรปลอดภัยที่คัดสรรมาให้เลือกซื้อ ผักพื้นบ้าน ผลไม้ตามฤดูกาล สารพัดคุณค่าสารอาหาร ช็อปสินค้ามากด้วยคุณภาพจากผู้ผลิต ราคาเป็นกันเอง จากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนครเดิม) ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171, 094-649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียดทาง www.wisdomking.or.th หรือทาง Line ID @wisdomkingfan หรือ facebook.com/wisdomkingfan

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญเที่ยวงานตลาดนัด "สุขใจในวิถีเกษตร" ระหว่าง 3-4 มี.ค. เพื่อร่วมเรียนรู้วิถีเกษตรไทย และอิ่มท้องกับผลผลิตทางการเกษตร พร้อมพบกับผู้เชี่ยวชาญในด้านศาสตร์ภูมิปัญญาเกษตร 27 ก.พ. 2561 08:25 27 ก.พ. 2561 08:35 ไทยรัฐ